ESET-ova mrežna pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite kategoriju
Odaberite temu

Statičke grupe

Statičke grupe upotrebljavaju se za sljedeće:

organizacija uređaja i stvaranje hijerarhije grupa i podgrupa

organizacija objekata

služe kao osnovne grupe za korisnike

Glavna grupa – Glavna grupa se automatski otkriva na temelju dodijeljenog skupa dopuštenja trenutačno aktivnog korisnika.


example

Primjer scenarija:

Trenutačno aktivni korisnički račun ima pravo pristupa Pisanje za Klijentski zadatak instalacije softvera, a glavna grupa korisničkog računa je "Department_1". Kada korisnik stvori novi Klijentski zadatak instalacije softvera, "Department_1" će se automatski odabrati kao glavna grupa klijentskog zadatka.

Ako unaprijed odabrana glavna grupa ne ispunjava vaša očekivanja, možete ručno odabrati glavnu grupu.

Statičke grupe možete stvarati samo ručno. Uređaji se mogu ručno premještati u grupe. Svako računalo ili mobilni uređaj može pripadati samo jednoj statičkoj grupi. Upravljanje statičkim grupama dostupno je putem radnji grupe.

Postoje dvije standardne statičke grupe:

Sve – ovo je glavna grupa za sve uređaje na mreži ESET PROTECT servera. Svi objekti koje je stvorio administrator nalaze se (prema standardnoj postavci) u ovoj grupi. Grupa je uvijek prikazana i ne može se preimenovati. Pristup ovoj grupi daje korisnicima pristup svim podgrupama, stoga bi se trebao pažljivo distribuirati.

Izgubljeno i nađeno – podređena grupa grupe Sve. U ovoj grupi automatski se prikazuje svako novo računalo koje se povezuje s ESET PROTECT serverom prvi put. Ova se grupa može preimenovati i kopirati, ali se ne može brisati ni premještati.

Da biste premjestili računalo u drugu statičku grupu, kliknite Računalo > odaberite opciju move_default Premjesti u grupu > odaberite objekt Statička grupa i kliknite U redu.


important

Statička grupa može se izbrisati samo ako:

Korisnik ima dopuštenje za pisanje za tu grupu

Grupa je prazna

Ako u statičkoj grupi još ima objekata, brisanje neće biti uspješno. Postoji gumb za filtriranje pristupa grupi koji se nalazi u svakom izborniku (primjerice, Instalacijski programi) s objektima.

access_group Kliknite Odaberi da biste izabrali objekte samo iz statičke grupe koji se nalaze u ovoj grupi i koji će se izlistati na prikazu. U tom filtriranom prikazu korisnik može jednostavno manipulirati objektima iz jedne grupe.