ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Odeslané soubory

ESET LiveGuard Advanced je služba, která poskytuje pokročilou ochranu proti zcela novým hrozbám. Jakýkoli uživatel ve vaší síti může prostřednictvím bezpečnostního produktu ESET odeslat k analýze libovolný vzorek k analýze do cloudu. Jako administrátor ESET PROTECT máte následně k dispozici přehled o chování daného vzorku. Postupy pro odeslání vzorku k analýze máme uvedeny v uživatelské příručce ESET LiveGuard Advanced. Jako administrátor můžete objekt z kategorie icon_blocked Blokované soubory odeslat prostřednictvím ESET PROTECT Web Console ze záložky Detekce vybráním možnosti icon_send_file Odeslat soubor do ESET LiveGuard.

Seznam všech odeslaných objektů k analýze na servery společnosti ESET naleznete ve Web Console v sekci Odeslané soubory společně s detaily o jejich chování. V tomto přehledu jsou uvedeny všechny soubory odeslané z klientů do ESET LiveGrid® (v případě, že je na stanici ESET LiveGrid® aktivován) společně se soubory odeslanými do ESET LiveGuard Advanced ručně z ESET PROTECT Web Console.

Seznam odeslaných souborů

V seznamu souborů naleznete informace související s odesláním jako je datum a čas, uživatel, počítač atp. Po kliknutí na záznam se zobrazí kontextové menu, ve kterém máte k dispozici níže uvedené možnosti.

details_default Zobrazit detaily

Po kliknutí se zobrazí detailní informace o posledním odeslání vzorku.

behavior Zobrazit chování

Po kliknutí se zobrazí přehled s detailním chováním vzorku. Tato možnost je dostupná pouze soubory zaslané k analýze do ESET LiveGuard Advanced.

icon_create_exclusion Vytvořit výjimku

Po vybrání jednoho nebo více souborů a kliknutí na možnost Vytvořit výjimku vyloučíte daný objekt z detekce.

Detaily souboru

V tomto dialogovém okně naleznete detailní informace týkající se odeslaného vzorku. V případě vícenásobných odeslání stejného souboru se vždy zobrazí data z posledního odeslání.

Stav

Reprezentuje výsledek analýzy.

Neznámý – soubor zatím nebyl analyzován.

Čistý – žádné z detekčních technik neoznačilo soubor jako škodlivý.

Podezřelý a Velmi podezřelý – soubor je podezřelý, ale nemusí se jednat přímo o škodlivý kód.

Škodlivý – daný soubor je škodlivý.

Průběh

Představuje průběh analýzy. Příznak Opětovné analyzování znamená, že je již k dispozici výsledek, ale může se po dokončení analýzy změnit.

Naposledy zpracováno

Jeden soubor může být odeslán k analýze vícekrát a z více počítačů. Jedná se o čas poslední analýzy.

Odesláno

Čas odeslání.

Chování

Kliknutím na Výsledek analýzy si zobrazíte výsledek analýzy provedený ESET LiveGuard Advanced. Tato možnost je dostupná pouze v případě, kdy je na počítači nainstalován podporovaný bezpečnostní produkt je aktivován prostřednictvím platné licence na ESET LiveGuard Advanced.

Počítač

Název počítače, ze kterého byl soubor odeslán.

Uživatel

Uživatel počítače, který soubor odeslal.

Důvod

Důvod odeslání souboru.

Odesláno do

Část ESET cloudu, do které byl soubor zaslán. Ne každý systém vám vrátí výsledek analýzy.

Kontrolní součet

SHA1 hash odeslaného souboru.

Velikost

Velikost odeslaného souboru.

Kategorie

Kategorie souboru. Kategorie nemusí odpovídat příponě souboru.

Více informací o přehledech chování souboru naleznete v uživatelské příručce k ESET LiveGuard Advanced.

Přizpůsobení filtrů a rozložení

Web Console si můžete přizpůsobit svým potřebám:

Správa postranního panelu a hlavní tabulky zobrazující data.

Přidáním filtrů a jejich uložením jako předvolby. Pro filtrování zobrazených objektů můžete využít štítky.