Slučování politik

Pokud je na produkt ESET již aplikována jiná politika, při aplikování další dojde ke sloučení stejných nastavení. Politiky se slučují postupně. Při slučování pravidel platí pravidlo, že nastavení z naposledy načtené politiky přepisuje nastavení z dříve načtené politiky. Pro změnu tohoto chování, resp. vynucení konkrétního nastavení, můžete použít příznaky. U seznamů může být dále nastaveno, co se má při sloučení stát – zda dojde k nahrazení, přidání záznamů na začátek nebo konec).

Mějte na paměti, že výslednou nastavení ovlivňuje hierarchie skupin a pořadí politik. Sloučení dvou politik může vrátit odlišný výsledek, pokud změníte jejich pořadí.

V případě seznamů (výjimek, pravidel firewallu, ...) se můžete rozhodnout co se stane, pokud bude stejná položka definována ve více politikách. Tímto můžete stejné nastavení definovat ve více politikách.

Nahradit: tato možnost je použita jako výchozí. Znamená, že každá později aplikovaná politika přepíše seznam položek definovaný v dříve aplikované politice.

Přidat na konec: pokud aplikujete stejné nastavení ve více politikách, při použití této možnosti se seznam položek přidá k již existujícímu. Definované záznamy z této politiky se přidají na konec seznamu, který vznikne sloučením politik.

Přidat na začátek: pokud aplikujete stejné nastavení ve více politikách, při použití této možnosti se seznam položek přidá k již existujícímu. Definované záznamy z této politiky se přidají na začátek seznamu (budou tedy nadřazeny ostatním položkám/pravidlům), který vznikne sloučením politik.

Sloučení lokálních seznamů se seznamy definovanými v politikách

Poslední verze bezpečnostních produktů ESET (seznam podporovaných verzí naleznete v tabulce níže) přináší podporu slučování seznamů definovaných na lokální stanici se seznamy definovanými prostřednictvím politik. Standardně se seznamy (například webových stránek) definované na lokální stanici přepíší seznamy definovanými v politice. V případě potřeby můžete definovat, jak se oba seznamy sloučí. Definovat můžete následující možnosti slučování:

flow_default tato ikonka představuje možnosti pro slučování politik

icon_computer tato ikonka představuje možnosti pro slučování lokálního nastavení s politikami

 
Možnosti sloučení jsou stejné: Nahradit, Přidat na začátek, Přidat na konec.

Seznam produktů podporujících lokální a vzdálené seznamy:

Bezpečnostní produkt ESET

Verze

ESET Endpoint pro Windows

7+

ESET Server Security pro Windows

8+

ESET File Security pro Linux:

8.1+

ESET Mail Security pro Microsoft Exchange

6+

ESET File Security pro Windows Server

6+

ESET Mail Security pro IBM Domino

6+

ESET Security pro Kerio

6+

ESET Security pro Microsoft SharePoint Server

6+

policy_merging


important

Odebrání politik v bezpečnostních produktech ve verzi 7 a novějších

Po odebrání politiky se nastavení vrátí na původní, které bylo aplikováno předchozí politikou.

icon_no_apply_policy  – pomocí tohoto příznaku se nebude dané nastavení v politice aplikovat a vrátí se na klientovi výchozí hodnoty (pokud jej neovlivňuje další politika).