ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Jak automatizovat ESET PROTECT?

Pomocí dynamických skupin můžete automatizovat instalaci produktu, aktualizace operačního systému, kontrolu počítače, aktivaci nově nainstalovaných produktů a další úlohy. Níže uvádíme několik vzorových příkladů.

Jak automaticky nainstalovat bezpečnostní produkt ESET na nově připojenou stanici s OS Windows


warning

V tomto příkladu se předpokládá, že na stanici není instalováno bezpečnostní řešení třetí strany ani produkt ESET určený pro domácnosti (například ESET Smart Security). Instalaci produktu ESET na stanici s aktivním řešením třetí strany nedoporučujeme. V takovém případě nejprve produkt odinstalujte, ručně nebo prostřednictvím nástroje ESET AV Remover.


example

1.Vytvořte dynamickou skupinu s názvem Nechráněné počítače.

a.Vytvořte ji jako potomka předdefinované skupiny Windows počítače > Windows (stanice).

b.Dále klikněte na tlačítko Nová šablona.

c.Přidejte pravidlo: Počítač > Maska spravovaných produktů.

d.Jako spojku vyberte nerovná se.

e.Vyberte masku icon_computer Chráněno produktem ESET: Počítač

f.Skupinu vytvořte kliknutím na tlačítko Dokončit.

2.V hlavním menu přejděte na záložku Úlohy, klikněte na tlačítko Nová a vyberte možnost add_new_defaultKlientská úloha.

a.Zadejte název úlohy, volitelně popis, a z rozbalovacího menu Úloha vyberte možnost Instalace aplikace.

b.V sekci Nastavení vyberte instalační balíček a případně definujte další parametry instalace.

c.Úlohu vytvořte kliknutím na tlačítko Dokončit a následně klikněte na tlačítko Vytvořit podmínku spuštění.

d.V sekci Cíl klikněte na tlačítko Přidat skupiny a vyberte vytvořenou skupinu Nechráněné počítače.

e.V sekci Podmínka spuštění vyberte možnost Při připojení do dynamické skupiny.

f.Podmínku spuštění uložte kliknutím na tlačítko Dokončit.

Úloha na instalaci aplikace se spustí automaticky na každém zařízení, které se od této chvíle stane členem dynamické skupiny. Pokud již ve skupině byla zařízení předtím, než jste úlohu vytvořili, musíte ji na těchto stanicích spustit ručně.

Vynucení politiky na základě polohy klienta


example

1.Vytvořte dynamickou skupinu s názvem Subnet 120.

a.V průvodci vyberte jako nadřazenou skupinu Všechna zařízení.

b.Dále klikněte na tlačítko Nová šablona.

c.Přidejte pravidlo: IP adresy > Podsíť.

d.Jako operátor vyberte rovná se (=).

e.Zadejte podsíť, kterou chcete filtrovat, například 10.1.120.0 (poslední číslo musí být 0, aby filtr obsáhl všechny IP adresy ze subnetu 10.1.120.).

f.Skupinu vytvořte kliknutím na tlačítko Dokončit.

2.Přejděte na záložku Politiky.

a.Klikněte na tlačítko Nová politika.

b.V sekci Nastavení vyberte z rozbalovacího menu položku ESET Management Agent.

c.V konfigurační šabloně změňte Interval připojení na 5 minut.

d.V sekci Přiřadit klikněte na tlačítko Přiřadit… a pomocí zaškrtávacího pole checkbox_ok vyberte vytvořenou dynamickou skupinu Subnet 120. Pro potvrzení klikněte na tlačítko OK.

e.Vytvoření politiky potvrdí kliknutím na tlačítko Dokončit.

Politika se automaticky aplikuje na klienty, kteří se stanou členem této dynamické skupiny.


warning

Pro ověření, co se stane s aplikovanými politikami ve chvíli, kdy počítač přestane být členem dynamické skupiny (již nebude vyhovovat definované podmínce), přejděte do kapitoly pravidla pro odebrání politik.

Dále se podívejte na příklady šablon dynamických skupin.


important

ESET Enterprise Inspector a ESET Dynamic Threat Defense byl přejmenován na ESET Inspect, resp. ESET LiveGuard Advanced.

V této souvislosti může být vyžadována vaše součinnost při řešení problémů způsobených přejmenováním , pokud jste provedli aktualizaci z ESET PROTECT 9.0 a starší a máte vytvořené přehledy, dynamické skupiny, oznámení nebo jiné typy pravidel, které filtrují data související s ESET Dynamic Threat Defense nebo ESET Enterprise Inspector.