Náhľad detekcie

V sekcii Detekcie kliknite na názov detekcie, čím si v pravej časti zobrazíte bočný panel s Náhľadom detekcie. Náhľad detekcie ponúka najdôležitejšie informácie o vybranej detekcii.

Ako používať náhľad detekcie:

details_default Zobraziť podrobnosti – otvorí sa okno Podrobnosti detekcie.

icon_apply_later_default Ďalší – v paneli Náhľad detekcie sa zobrazí ďalšia detekcia.

icon_apply_sooner_default Predošlý – v paneli Náhľad detekcie sa zobrazí predošlá detekcia.

gear_icon Spravovať obsah podrobností o detekcii – umožňuje spravovať, ktoré sekcie bočného panelu Náhľad detekcie sa budú zobrazovať a v akom poradí.

remove_defaultZavrieť – zatvorí sa bočný panel Náhľad detekcie.

detection_preview