Synchronizacja grupy statycznej

Celem zadania Synchronizacja grupy statycznej jest wyszukanie komputerów w sieci (Active Directory, Mac Open Directory, LDAP, sieci lokalnej) i dodanie ich do grupy statycznej. Wybranie opcji Synchronizuj z usługą Active Directory podczas instalowania serwera powoduje dodanie wyszukanych komputerów do grupy Wszystkie. Aby zsynchronizować komputery z systemem Linux, które dołączają do domeny systemu Windows, należy postępować zgodnie z niniejszymi instrukcjami szczegółowymi.


note

ESET PROTECT obsługuje zabezpieczone podpisywanie LDAP.

Istnieją trzy tryby synchronizacji:

Active Directory/Open Directory/LDAP — należy wprowadzić podstawowe informacje dotyczące połączenia z serwerem. Kliknij tutaj, aby uzyskać szczegółowe instrukcje.

Sieć MS Windows Network — należy wprowadzić nazwę grupy roboczej, która ma być używana, oraz użytkownika z odpowiednimi poświadczeniami. Kliknij tutaj, aby uzyskać szczegółowe instrukcje.

VMware — należy wprowadzić informacje dotyczące połączenia z serwerem VMware vCenter. Kliknij tutaj, aby uzyskać szczegółowe instrukcje.