ESET Business Account lub ESET MSP Administrator


important

Dodawać lub usuwać licencje mogą wyłącznie administratorzy z grupą domową Wszystkie i uprawnieniem Zapis w odniesieniu do licencji w grupie domowej. Każdą licencję identyfikuje identyfikator publiczny, który może obejmować więcej niż pojedynczą jednostkę. Tylko administrator może rozpowszechniać licencje wśród innych użytkowników z wystarczającymi uprawnieniami. Licencje są nieredukowalne.

ESET Business Account lub poświadczenia ESET MSP Administrator 2

Wpisz poświadczenia ESET Business Account lub ESET MSP Administrator 2 (ESET PROTECT wyświetli wszystkie przekazane licencje w obszarze zarządzania licencjami ESET PROTECT) i kliknij Dodaj licencje.

msp_add1

ESET License Administrator, Administrator zabezpieczeń

ESET PROTECT jest zgodny wstecznie z programem ESET License Administrator oraz ESET MSP Administrator. Możesz wprowadzić poświadczenia administratora zabezpieczeń (takie jak w ERA w wersji 6.x) zamiast nazwy użytkownika ESET Business Account.