Identyfikacja sprzętu

ESET PROTECT gromadzi szczegóły sprzętowe każdego zarządzanego urządzenia i próbuje je identyfikować. Każde urządzenie połączone z rozwiązaniem ESET PROTECT należy do jednej z poniższych kategorii wyświetlanych w kolumnie Identyfikacja sprzętu w oknie device_default Komputery.

Wykrywanie sprzętu włączone — wykrywanie jest włączone i działa prawidłowo.

Wykrywanie sprzętu wyłączone — wykrywanie zostało wyłączone przez użytkownika lub automatycznie przez serwer ESET PROTECT.

Brak informacji o sprzęcie — nie ma dostępnych informacji o sprzęcie lub urządzenie klienckie działa na nieobsługiwanym systemie operacyjnym albo ze starszą wersją agenta ESET Management.

Wykrywanie sprzętu zawodne — wykrywanie jest raportowane przez użytkownika jako zawodne i zostanie wyłączone. Ten stan może wystąpić tylko podczas pojedynczego interwału replikacji, zanim wykrywanie zostanie wyłączone.