Usługa ESET Push Notification

ESET Push Notification Service (EPNS) służy do odbierania wiadomości z serwera ESET PROTECT, gdy serwer ma powiadomienia dla klienta. Połączenie jest aktywne, dzięki czemu ESET PROTECT może natychmiast wysyłać powiadomienia (push) do klienta. Gdy połączenie zostanie przerwane, klient próbuje ponownie się połączyć. Głównym uzasadnieniem stałego połączenia jest fakt, że umożliwia ono klientom odbieranie wiadomości.

Użytkownik konsoli internetowej może wysyłać sygnały wznowienia poprzez EPNS między serwerem ESET PROTECT a agentami ESET Management. Serwer ESET PROTECT wysyła wywołania Wake on LAN. Możesz skonfigurować adresy multiemisji dla sygnału Wake On Lan w opcji Ustawienia serwera.

Szczegóły połączenia

Aby skonfigurować sieć lokalną w celu umożliwienia komunikacji z EPNS, zarówno agent ESET Management, jak i serwer ESET PROTECT muszą mieć możliwość połączenia z serwerem EPNS. Jeśli nie można nawiązać połączenia z EPNS w przypadku agentów, będzie to mieć wpływ tylko na sygnały wznowienia.

Bezpieczeństwo transportu

SSL

Protokół

MQTT (protokół połączeń urządzenie-urządzenie)

Port

główny: 8883

połączenie bezpośrednie: 443 i port serwera proxy ustawiony przez politykę agenta ESET Management

Port 8883 jest preferowany, ponieważ jest to port MQTT. 443 jest tylko portem rezerwowym i jest współdzielony z innymi usługami. Ponadto zapora może przerwać połączenie na porcie 443 z powodu braku aktywności lub osiągnięcia limitu otwartych połączeń dla serwera proxy HTTP.

Adres hosta

epns.eset.com

Zgodność proxy

Jeśli serwer proxy HTTP jest używany do przekazywania komunikacji, także sygnały wznowienia są wysyłane przez serwer proxy HTTP. Uwierzytelnianie nie jest obsługiwane. Należy pamiętać o skonfigurowaniu serwera proxy HTTP w polityce agenta na komputerach, do których mają być wysyłane sygnały wznowienia. Jeśli serwer proxy HTTP nie działa, sygnały wznowienia są wysyłane bezpośrednio.

Rozwiązywanie problemów

Upewnij się, że zapora jest skonfigurowana tak, aby zezwalać na połączenie z EPNS (patrz szczegóły powyżej lub w artykule bazy wiedzy).

Upewnij się, że zarówno agent, jak i serwer mogą nawiązać bezpośrednie połączenie z serwerem EPNS na porcie 443 i 8883 (aby zweryfikować połączenie, użyj polecenia telnet).