Interwał wyrażenia CRON

Wyrażenie CRON służy do konfiguracji poszczególnych wystąpień elementu wyzwalającego. Jest ono używane głównie na potrzeby powtarzającego się wyzwalania. Jest to ciąg złożony z 6 lub 7 pól oznaczających poszczególne wartości harmonogramu. Pola te są oddzielone spacją i zawierają dowolną dozwoloną wartość z różnymi kombinacjami.

Wyrażenie CRON może być proste, na przykład: * * * * ? * lub złożone, na przykład: 0/5 14,18,3-39,52 * ? JAN,MAR,SEP MON-FRI 2012-2020

Lista wartości, których można używać w wyrażeniu CRON:

Nazwa

Wymagane

Wartość

Dozwolone znaki specjalne

Sekundy

Tak

0-59

, - * / R

Minuty

Tak

0-59

, - * / R

Godziny

Tak

0-23

, - * / R

Dzień miesiąca

Tak

1-31

, - * / ? L W

Miesiąc

Tak

1-12 lub JAN-DEC

, - */

Dzień tygodnia

Tak

0-6 lub SUN-SAT

, - / ? L #

Rok

Tak

1970-2099

, - * /

Składnia wyrażenia CRON:

 

┌────────── Sekundy (0-59)

│  ┌────────── Minuty (0-59)

│  │  ┌────────── Godziny (0-23)

│  │  │  ┌────────── Dzień miesiąca (1-31)

│  │  │  │  ┌────────── Miesiąc (1-12 lub JAN-DEC)

│  │  │  │  │  ┌────────── Dzień tygodnia (0-6 lub SUN-SAT)(na przykład 0 oznacza to samo co SUN)

│  │  │  │  │  │  ┌────────── Rok

│  │  │  │  │  │  │

*  *  *  *  *  ?  *

0 0 0 oznacza północ (sekundy, minuty, godziny).

Znaku ? należy używać, gdy nie można zdefiniować wartości, ponieważ została zdefiniowana w innym polu (dzień miesiąca lub dzień tygodnia).

* oznacza co każde (sekundy, minuty, godziny, dzień miesiąca, miesiąc, dzień tygodnia, rok).

SUN oznacza niedzielę.


note

W nazwach miesięcy i dni tygodnia nie jest rozpoznawana wielkość liter. Na przykład MON oznacza to samo co mon, a JAN oznacza to samo co jan.

Znaki specjalne:

Przecinek (,)

Przecinki są używane do oddzielania pozycji na liście. Użycie na przykład „MON,WED,FRI” w szóstym polu (dzień tygodnia) oznacza poniedziałki, środy i piątki.

Łącznik (-)

Zakresy czasu. Na przykład 2012-2020 oznacza każdy rok miedzy 2012 rokiem i 2020 rokiem włącznie.

Symbol wieloznaczny (*)

Służy do wyboru wszystkich możliwych wartości w polu. Na przykład * w polu minut oznacza co każdą minutę. Symbolu wieloznacznego nie można używać w polu dnia tygodnia.

Znak zapytania(?)

W przypadku wybierania konkretnego dnia można określić dzień miesiąca lub dzień tygodnia. Nie można określić zarówno dnia miesiąca, jak i dnia tygodnia. W przypadku określenia dnia miesiąca należy użyć znaku ? dla dnia tygodnia i odwrotnie. Jeśli na przykład dany element wyzwalający ma zostać aktywowany w danym dniu miesiąca (na przykład 10.), ale nie jest ważne, jaki to będzie dzień tygodnia, należy wstawić znak 10 w polu dnia miesiąca i znak ? w polu dnia tygodnia.

Skrót (#)

Służy do określania „n-tego” dnia miesiąca. Na przykład wartość 4#3 w polu dnia tygodnia oznacza trzeci czwartek miesiąca (dzień 4 = czwartek, a #3 = trzeci czwartek miesiąca). W przypadku określenia #5, gdy niema piątego danego dnia tygodnia w miesiącu, element wyzwalający nie zostanie aktywowany w tym miesiącu.

Ukośnik (/)

Opisuje przyrosty zakresu. Na przykład 3-59/15 w drugim polu (minuty) wskazuje trzecią minutę godziny i każde 15 minut potem.

Ostatnie (L)

Użycie tego elementu w polu tygodnia umożliwia utworzenie takich konstrukcji jak ostanie piątek (5L) danego. W polu dnia miesiąca ten element określa ostatni dzień miesiąca. Na przykład 31 stycznia, 28 lutego w latach nieprzestępnych.

Roboczy dzień tygodnia (W)

Znaku W można używać w polu dnia miesiąca. Służy on do określania roboczego dnia tygodnia (poniedziałek-piątek), który jest najbliższy danego dnia. Jeśli na przykład w polu dnia miesiąca zostanie określona wartość 15W, wskazuje ona roboczy dzień tygodnia, który jest najbliżej 15-ego dnia miesiąca. Jeśli 15-y to sobota, element wyzwalający jest aktywowany w piątek 14-ego. Jeśli 15-y wypada w niedzielę, element wyzwalający jest aktywowany w poniedziałek 16-ego. Jeśli jednak w polu dnia miesiąca zostanie określona wartość 1W, a 1-y to sobota, element wyzwalający zostaje aktywowany w poniedziałek 3-go, ponieważ nie jest przekraczana granica miesiąca.


note

Znaki L i W można też łączyć w polu dnia miesiąca, tworząc LW, czyli ostatni roboczy dzień tygodnia w miesiącu.

Losowo (R)

R to specjalny znak wyrażenia CRON w programie ESET PROTECT, który umożliwia określanie losowych momentów w czasie. Na przykład element wyzwalający R 0 0 * * ? * jest aktywowany każdego dnia o godzinie 00:00, ale o losowej sekundzie (0–59).


important

Zalecamy używanie losowych momentów w czasie, aby zapobiec łączeniu się wszystkich agentów ESET Management w tej samej chwili z serwerem ESET PROTECT.

Prawdziwe przykłady przedstawiające różne wyrażenia CRON:

Wyrażenie CRON

Znaczenie

0 0 12 * * ? *

Uruchamiaj codziennie o godz. 12:00 (w południe).

R 0 0 * * ? *

Uruchamiaj każdego dnia o godzinie 00:00, ale o losowej sekundzie (0-59).

R R R 15W * ? *

Uruchamiaj każdego 15-ego dnia miesiąca o losowym czasie (sekundy, minuty, godziny). Jeśli 15-y to sobota, element wyzwalający jest aktywowany w piątek 14-ego. Jeśli 15-y wypada w niedzielę, element wyzwalający jest aktywowany w poniedziałek 16-ego.

0 15 10 * * ? 2016

Uruchamiaj codziennie o godz. 10:15 w roku 2016.

0 * 14 * * ? *

Uruchamiaj codziennie co minutę od 14:00 do 14:59.

0 0/5 14 * * ? *

Uruchamiaj codziennie co pięć minut od 14:00 do 14:55.

0 0/5 14,18 * * ? *

Uruchamiaj codziennie co 5 minut od godz. 14:00 do 14:55 oraz co 5 minut od godz. 18:00 do 18:55.

0 0-5 14 * * ? *

Uruchamiaj codziennie co minutę od 14:00 do 14:59.

0 10,44 14 ? 3 WED *

Uruchamiaj o 14:10 i 14:44 w każdą środę w marcu.

0 15 10 ? * MON-FRI *

Uruchamiaj o 10:15 w każdy dzień powszedni (poniedziałek, wtorek, środa, czwartek i piątek).

0 15 10 15 * ? *

Uruchamiaj 15. dnia każdego miesiąca o godz. 10:15.

0 15 10 ? * 5L *

Uruchamiaj w ostatni piątek każdego miesiąca o godz. 10:15.

0 15 10 ? * 5L 2016-2020

Uruchamiaj o godz. 10:15 w ostatni piątek każdego miesiąca w latach od 2016 do 2020 włącznie.

0 15 10 ? * 5#3 *

Uruchamiaj w trzeci piątek każdego miesiąca o godz. 10:15.

0 0 * * * ? *

Uruchamiaj co godzinę każdego dnia.