Automatyczne aktualizacje produktów

ESET PROTECT 9.0 wprowadza nową funkcję, która aktualizuje produkty zabezpieczające ESET do najnowszej wersji na zarządzanych komputerach.

Automatyczne aktualizacje produktów są automatycznie włączane w nowej instalacji ESET PROTECT 9.0.


important

Aby korzystać z funkcji automatycznych aktualizacji, musisz mieć odpowiedni produkt zabezpieczający firmy ESET. Zobacz listę produktów biznesowych ESET, które obsługują aktualizacje automatyczne.

Aktualizacje automatyczne można skonfigurować za pomocą polityk.

Pierwsza automatyczna aktualizacja nastąpi po wydaniu przyszłej wersji początkowo wydanej kompilacji 9.x (na przykład 9.1 lub 9.0.xxxx.y, gdzie wartość xxxx jest wyższa niż w pierwszej kompilacji 9.x). Aby zapewnić maksymalną stabilność aktualizacji, automatyczne aktualizacje produktów mają opóźnioną dystrybucję po globalnym wydaniu nowej wersji produktu zabezpieczającego ESET. W międzyczasie konsola internetowa może zgłosić produkt zabezpieczający ESET jako nieaktualny.

Inne produkty zabezpieczające ESET nie obsługują automatycznych aktualizacji, a ESET wprowadzi do nich tę funkcję w przyszłości.


note

Wykonaj jedną z poniższych czynności, aby uaktualnić produkty zabezpieczające ESET w sieci do wersji obsługującej aktualizacje automatyczne:

Użyj akcji jednym kliknięciem w obszarze Panel kontrolny > Przegląd stanu > Stan wersji produktu > kliknij wykres słupkowy i wybierz opcję Aktualizuj zainstalowane produkty ESET.

W obszarze Komputery kliknij ikonę koła zębatego obok pozycji Wszystkie grupy statyczne i wybierz opcję Zadania > Aktualizuj produkty > Aktualizuj produkty ESET.

Użyj zadania instalacji oprogramowania klienta.

Jeśli uaktualniono z ESET PROTECT 8.x lub ESMC 7.x, można użyć uaktualnienia jednym kliknięciem w oknie Automatyczne aktualizacje produktów.

Istnieją dwa sposoby uaktualnienia produktów zabezpieczających ESET do najnowszej wersji:

Zadanie klienta Instalacja oprogramowania

Funkcja automatycznych aktualizacji

 

Różnice między zadaniem klienta Instalacja oprogramowania a funkcją automatycznych aktualizacji:


Proces uaktualniania

Ponowne uruchomienie po uaktualnieniu

Przyszłe aktualizacje

Zadanie klienta Instalacja oprogramowania

Proces aktualizacji obejmuje ponowną instalację produktu zabezpieczającego ESET.

Aktualizacja produktu zabezpieczającego ESET wymaga natychmiastowego ponownego uruchomienia komputera ze względów bezpieczeństwa (w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności uaktualnianego produktu zabezpieczającego ESET).

Ręcznie – Administrator musi rozpocząć każdą przyszłą aktualizację, uruchamiając zadanie klienta Instalacja oprogramowania – patrz dostępne opcje powyżej.

Aktualizacje automatyczne

Proces uaktualniania nie obejmuje ponownej instalacji produktu zabezpieczającego ESET.

Uaktualnienie produktu zabezpieczającego ESET wymaga ponownego uruchomienia komputera, ale nie natychmiast. Aktualizacja odbywa się po następnym ponownym uruchomieniu komputera. Administrator programu ESET PROTECT może wymusić zdalne uaktualnienie i ponowne uruchomienie komputera z poziomu konsoli internetowej przy użyciu pola wyboru zadania klienta Wyłączanie komputera z zaznaczonym polem Uruchom komputer ponownie.

Automatycznie – automatyczne aktualizacje obsługiwanych produktów zabezpieczających firmy ESET po wydaniu nowej wersji (aktualizacja jest opóźniona ze względu na stabilność).

Aktualizacja z ESET PROTECT8.x lub ESMC 7.x

W przypadku uaktualnienia z wersji ESET PROTECT 8.x lub ESMC 7.x do wersji ESET PROTECT 9.0 w konsoli internetowej zostanie wyświetlone powiadomienie Automatyczne aktualizacje produktu.

automatic_product_updates_notification

Automatyczne aktualizacje produktów zostaną włączone automatycznie na wszystkich zarządzanych komputerach (Wszystkie grupy statyczne) 60 dni od dnia wyświetlenia powiadomienia. Jeśli wyłączysz automatyczne aktualizacje, powiadomienie nie zniknie, ale możesz je zignorować.

Kliknij Wyświetl więcej, aby skonfigurować automatyczne aktualizacje produktów, a zostanie wyświetlone okno Automatyczne aktualizacje produktów:

automatic_product_updates_popup

Kliknij Włącz teraz, aby natychmiast włączyć automatyczne aktualizacje na wszystkich zarządzanych komputerach(Wszystkie grupy statyczne).

Kliknij Konfiguruj aktualizacje produktów, aby skonfigurować politykę automatycznych aktualizacji.

Kliknij opcję Chcę zainstalować wersję produktu, która obsługuje funkcję automatycznej aktualizacji w oknie Automatyczne aktualizacje produktów, a ESET PROTECT wyświetli opcję uaktualnienia jednym kliknięciem (zadanie klienta Instalacja oprogramowania).

Konfigurowanie automatycznych aktualizacji produktu

Automatyczne aktualizacje można skonfigurować za pomocą polityki funkcji Automatyczne aktualizacje obejmującej zgodne produkty zabezpieczające ESET z domyślnym obiektem docelowym Wszystkie grupy statyczne.

Zmień wbudowane obiekty docelowe polityki automatycznych aktualizacji:

W konsoli internetowej ESET PROTECT kliknij pozycję Polityka > rozwiń węzeł Wbudowane polityki > kliknij politykę > wybierz pozycję change_default Zmień przypisania > dostosuj obiekty docelowe > kliknij pozycję Zakończ.

Skonfiguruj automatyczne aktualizacje:

Utwórz nową politykę automatycznych aktualizacji, aby skonfigurować automatyczne aktualizacje.

1.W konsoli internetowej ESET PROTECT kliknij kolejno pozycje Polityki > Nowa polityka > Ustawienia.

2.Wybierz Automatyczne aktualizacje z menu rozwijanego i skonfiguruj ustawienia polityki:

Automatyczne aktualizacje — aktualizacje automatyczne są domyślnie włączone.

 


important

Aby wyłączyć automatyczne aktualizacje, wyłącz suwak Automatyczne aktualizacje. Zobacz także Rezygnacja z automatycznych aktualizacji.

 

Zatrzymaj aktualizacje na — opcjonalnie można ustawić wersję produktu zabezpieczającego ESET, która zatrzyma automatyczną aktualizację:

oKliknij Wybierz z repozytorium i wybierz wersję.

oWpisz wersję — możesz użyć * jako symbolu wieloznacznego, na przykład 9.* / 9.0.* / 9.0.2028.*.


example

Na przykład po wpisaniu tekstu 9.0.* zostaną zainstalowane wszystkie poprawki z wersji pomocniczej 9.0.

 


note

To ustawienie nie ma zastosowania do aktualizacji zabezpieczeń i stabilności instalowanych automatycznie niezależnie od ustawionej wersji lub stanu ustawienia automatycznych aktualizacji.

 

3.Kliknij przycisk Przypisz, aby wybrać obiekty docelowe polityki (grupy lub pojedyncze komputery).


warning

Upewnij się, że wbudowana polityka automatycznych aktualizacji nie zastępuje utworzonych ustawień polityki automatycznych aktualizacji. Przeczytaj więcej o stosowaniu polityk na klientach.

4.Kliknij opcję Zakończ.