Wydarzenia na zarządzanych komputerach lub w zarządzanych grupach

Ta opcja jest używana w przypadku powiadomień niepowiązanych z grupą dynamiczną, ale generowanych na podstawie zdarzeń systemowych wyfiltrowanych z dziennika zdarzeń. Wybierz kategorię dziennika, na podstawie której generowane będą powiadomienia oraz operator logiczny stosowany w odniesieniu do filtrów.

Kategoria — wybierz spośród następujących kategorii zdarzeń:

Wykrycie zapory

Wykrycie antywirusowe

Skanuj

System HIPS

Alerty programu Enterprise Inspector

Zablokowane pliki

Komputer połączony jako pierwszy

Odzyskano tożsamość komputera

Utworzono zapytanie klonowania komputerów

Znaleziono nowego klienta MSP

W zależności od wybranej kategorii, w sekcji Ustawienia wybierz opcję Filtruj według, aby wyświetlić listę dostępnych zdarzeń. Wartości filtrów są porównywane bezpośrednio ze zdarzeniami nadesłanymi przez klienty. Nie istnieje stała lista dostępnych wartości.

Monitorowana grupa statyczna — umożliwia wybór grupy statycznej zawierającej urządzenia, które będą monitorowane.

Pomiń wyciszone urządzenia — zaznaczenie tego pola wyboru sprawi, że nie będziesz odbierać powiadomień z wyciszonych komputerów (wyciszone komputery zostaną wykluczone z powiadomień).

Ustawienia

W sekcji Ustawienia wybierz Operator i wartości filtra (Filtruj według). Można wybrać tylko jeden operator. Wszystkie wartości będą oceniane razem przy użyciu tego operatora. Kliknij opcję Dodaj filtr, aby dodać nową wartość filtra.