Instalacija agenta

Zadatak servera "Instalacija agenta" provodi daljinsku instalaciju ESET Management agenta.


note

Zadatak instalacije agenta pokreće instalaciju ESET Management agenta na ciljana računala jedan po jedan (uzastopno). Kao rezultat toga, kada pokrenete zadatak instalacije agenta na mnogim klijentskim računalima, to može dugo potrajati. Stoga preporučujemo upotrebu alata ESET Remote Deployment Tool. Njime se instalacija ESET Management agenta pokreće na svim ciljnim računalima u isto vrijeme (paralelno) te se štedi propusnost mreže upotrebom lokalno pohranjenih datoteka za instalaciju, bez potrebe za pristupom online repozitoriju.

Da biste stvorili novi zadatak servera, kliknite Zadaci > Novo > add_new_defaultZadatak servera ili odaberite željenu vrstu zadatka s lijeve strane i kliknite Novo > add_new_defaultZadatak servera.

Osnovno

U odjeljku Osnovno unesite osnovne informacije o zadatku, primjerice naziv i opis (neobavezno). Kliknite Odaberi oznake da biste dodijelili oznake.
Na padajućem izborniku Zadatak odaberite vrstu zadatka koju želite stvoriti i konfigurirati. Ako ste odabrali određenu vrstu zadatka prije stvaranja novog zadatka, Zadatak je unaprijed odabran na temelju prethodnog odabira. Zadatak (pogledajte popis svih zadataka) definira postavke i ponašanje zadatka.

Također možete odabrati među sljedećim postavkama okidača zadatka:

Pokreni zadatak odmah nakon završetka – odaberite ovu opciju da se zadatak automatski pokrene kada kliknete Završi.

Konfiguriraj okidač – odaberite ovu opciju da biste aktivirali odjeljak Okidač, u kojem možete konfigurirati postavke okidača.

Da biste postavili okidač kasnije, ostavite potvrdne okvire neoznačene.

Postavke instalacije agenta

Ciljevi – ovu opciju kliknite za odabir klijenata koji će primiti zadatak.


note

Ako su ciljna računala dodana u program ESET PROTECT pomoću zadatka Sinkronizacija statičke grupe, provjerite jesu li nazivi računala puni nazivi njihove domene. Ti se nazivi upotrebljavaju kao adrese klijenata tijekom instalacije te ako nisu točni, instalacija će biti neuspješna. Upotrijebite atribut dNSHostName kao atribut naziva servera računala tijekom sinkronizacije za potrebe instalacije agenta.

Naziv hosta servera (nije obavezno) – ovdje možete unijeti naziv hosta servera ako je različit za klijent i server.

Korisnički podaci ciljnih računala

Korisničko ime / lozinka – korisničko ime i lozinka za korisnika s dovoljno prava za daljinsko instaliranje agenta.

Postavke certifikata

Certifikat ravnopravnog računala:

ESET PROTECT Certifikat – ovo je sigurnosni certifikat i izdavatelj certifikata za instalaciju agenta. Možete odabrati standardni certifikat i standardni izdavatelj certifikata ili se koristiti prilagođenim certifikatima.

Prilagođeni certifikat – ako se za autorizaciju koristite prilagođenim certifikatom, potražite certifikat i odaberite ga prilikom instaliranja agenta. Dodatne informacije potražite u poglavlju Certifikati.

Pristupni izraz za certifikat – lozinka za certifikat, ona koju ste unijeli tijekom instalacije ESET PROTECT servera (u koraku u kojem ste stvorili izdavatelja certifikata) ili ona za prilagođeni certifikat.


warning

Pristupni izraz za certifikat ne smije sadržavati sljedeće znakove: " \ Ti znakovi uzrokuju kritičnu pogrešku tijekom pokretanja agenta.

ESET PROTECT Server može automatski odabrati odgovarajući instalacijski paket agenta za operacijski sustav:

Linux – odaberite korisnika s dopuštenjem upotrebe naredbe sudo ili root korisnika. Ako upotrijebite root, servis ssh mora vam dopustiti da se prijavite kao root.

Linux ili macOS – provjerite je li na ciljnom računalu aktiviran SSH daemon i je li pokrenut na portu 22 te blokira li firewall tu vezu. Sljedećom naredbom (zamijenite IP adresu IP-om svojeg ESET PROTECT servera) dodajte iznimku u firewall sustava Linux:
iptables -A INPUT -s 10.0.0.1 -p tcp --dport 22 -m state --state NEW -j ACCEPT

Da biste spriječili neuspjeh zadatka instalacije agenta, pogledajte Otklanjanje poteškoća s instalacijom agenta.

Ostale postavke

Poništite odabir potvrdnog okvira pored stavke Sudjelujte u programu za poboljšanje programa ako se ne slažete s time da se izvješća o padu sustava i anonimni podaci o telemetriji šalju ESET-u (verzija i vrsta operacijskog sustava, verzija ESET-ova programa i druge informacije specifične za program). Ako potvrdni okvir ostane odabran, podaci o telemetriji i izvješća o padu sustava slat će se ESET-u.

Okidač

Odjeljak Okidač sadrži informacije o jednom okidaču ili više okidača koji bi pokretali zadatak. Svaki zadatak servera može imati najviše jedan okidač. Svaki okidač može pokrenuti samo jedan zadatak servera. Ako opcija Konfiguriraj okidač nije odabrana u odjeljku Osnovno, okidač se ne stvara. Zadatak se može stvoriti bez okidača. Takav se zadatak kasnije može pokrenuti ručno ili mu se može dodati okidač.

Napredne postavke – regulacija

Postavljanjem regulacije možete postaviti napredna pravila za stvoreni okidač. Postavljanje regulacije nije obavezno.

Sažetak

Ovdje se prikazuju sve konfigurirane opcije. Provjerite postavke i kliknite Završi.

U stavci Zadaci možete vidjeti traku indikatora napretka, ikonu statusa i pojedinosti za svaki stvoreni zadatak.

Otklanjanje poteškoća

Ako zadatak instalacije agenta ne uspije, pogledajte Otklanjanje poteškoća s instalacijom agenta.


warning

Da biste ponovno instalirali ESET Management agenta, nikada nemojte ukloniti trenutačno instaliranog agenta. Pokrenite zadatak instalacije agenta preko trenutačno instaliranog agenta. Kada uklonite agenta, novi agent će možda početi izvršavati stare zadatke nakon nove instalacije.