Prijava uređaja sa sustavom iOS pomoću ABM-a

Apple Business Manager (ABM) je novi Appleov način za prijavu poslovnih uređaja sa sustavom iOS. Pomoću ABM-a možete prijaviti uređaje sa sustavom iOS bez izravnog kontakta s uređajem i uz minimalnu korisničku interakciju. Prijava pomoću Appleova ABM-a pruža administratorima opciju prilagodbe cijelog postupka podešavanja uređaja. Također pruža opciju da onemogućite korisnicima uklanjanje MDM profila s uređaja. Možete prijaviti postojeće uređaje sa sustavom iOS (ako zadovoljavaju preduvjete za ABM za uređaje sa sustavom iOS) i sve uređaje sa sustavom iOS koje kupite kasnije. Dodatne informacije o Appleovu ABM-u potražite u vodiču za Appleov ABM i dokumentaciji o Appleovu ABM-u.

Sinkronizirajte ESET PROTECT MDM sa serverom Appleova ABM-a:  

1.Provjerite jesu li zadovoljeni svi preduvjeti za Appleov ABM s obzirom na preduvjete za račun i uređaj.

ABM račun:

oProgram je dostupan samo u nekim zemljama. Posjetite web stranicu Appleova ABM-a da biste provjerili je li ABM dostupan u vašoj državi.

oPreduvjete za Appleov ABM račun možete pronaći na ovim web stranicama: Preduvjeti za Appleov program instalacije i Preduvjeti za Appleov program za prijavu uređaja.

oDetaljne preduvjete za ABM za uređaje možete pronaći ovdje.

2.Prijavite se na svoj Appleov ABM račun (ako nemate Appleov ABM račun, možete ga stvoriti ovdje).

3.U odjeljku Postavke upravljanja uređajima odaberite Dodaj MDM server.

MDM_DEP_add

4.Na zaslonu "MDM server bez naziva" unesite naziv MDM servera, na primjer: "MDM_Server,".

MDM_DEP_add02

5.Učitajte svoj javni ključ u ABM portal. Kliknite Odaberi datoteku i odaberite datoteku javnog ključa (to je APNS certifikat koji ste preuzeli s portala Apple Push Certificates Portal) pa kliknite "Spremi".

MDM_DEP_addPK

6.Sada kliknite Preuzmi token za preuzimanje Appleova ABM tokena. Ta će se datoteka učitati u ESET PROTECT MDC pravilo pod stavkom Apple Business Manager (ABM) -> Učitaj token za autorizaciju.

MDM_DEP_tokenD

Dodajte uređaj sa sustavom iOS u Appleov ABM:

Sljedeći korak je dodjeljivanje uređaja sa sustavom iOS u virtualni MDM server na Appleovu ABM portalu. Možete dodijeliti svoj uređaj sa sustavom iOS prema serijskom broju, broju narudžbe ili učitavanjem popisa serijskih brojeva za ciljane uređaje u formatu CSV. U svakom slučaju morate dodijeliti uređaj sa sustavom iOS virtualnom MDM serveru (koji ste stvorili u prethodnim koracima).

1.U odjeljku Uređaji na ABM portalu odaberite uređaj koji želite dodijeliti i kliknite Uredi upravljanje uređajima.

MDM_DEP_CSV

2.Nakon odabira MDM servera s popisa potvrdite odabir i mobilni uređaj će biti dodijeljen vašem MDM serveru.


warning

Kada uklonite uređaj s ABM portala, uklanjate ga trajno i više ga nećete moći dodati.

Nakon toga možete izaći iz Appleova ABM portala i nastaviti u ESET PROTECT web konzoli.


warning

Ako prijavljujete uređaje sa sustavom iOS koji se trenutačno upotrebljavaju (i zadovoljavaju preduvjete za uređaj), na njih će se primijeniti nove postavke pravila nakon vraćanja ciljanog uređaja na tvorničke postavke.

Da biste dovršili postupak prijave, morate učitati APNS certifikat u MDC pravilo koje će se dodijeliti MDM serveru. (To će MDC pravilo ispuniti ulogu postavki MDM servera).


note

Ako se na vašem uređaju sa sustavom iOS tijekom prijave prikaže poruka o tome da nije moguće preuzeti profil od ESET-a, provjerite je li MDM server u ABM-u ispravno konfiguriran (ima li ispravne certifikate) i jeste li dodijelili ispravan uređaj sa sustavom iOS odabranom ESET PROTECT MDM serveru u Appleovu ABM-u.