Stvaranje izvornog korisnika

Da biste stvorili novog izvornog korisnika, kliknite Više > Korisnici > Dodaj novo > Novi izvorni korisnik.


note

Preporučujemo da slijedite ove korake kako biste ispravno stvorili korisnika:

1.Odlučite koja će statička grupa biti osnovna grupa korisnika. Prema potrebi stvorite grupu.

2.Odlučite koji bi skup dopuštenja bio najbolji za korisnika. Prema potrebi stvorite novi skup dopuštenja.

3.Slijedite upute iz ovog poglavlja i stvorite korisnika.

admin_create_new_native_user1

Osnovno

Unesite ime Korisnika i neobavezan Opis za novog korisnika.

Kliknite Odaberi oznake da biste dodijelili oznake.

Odaberite opciju Osnovna grupa. To je statička grupa u kojoj će se automatski nalaziti svi objekti koje stvori ovaj korisnik.

Postavi lozinku

Lozinka korisnika mora sadržavati najmanje 8 znakova. Lozinka ne smije sadržavati korisničko ime.

Račun

Aktivirano – odaberite ovu opciju osim ako ne želite deaktivirati račun (namjeravate se koristiti njime kasnije).

Potrebna promjena lozinke – odaberite ovu opciju da biste naveli korisnika na promjenu lozinke kada se prvi put prijavi na ESET PROTECT web konzolu.

Istek lozinke (u danima) – ovom opcijom definira se broj dana tijekom kojih je lozinka ispravna (nakon njihova isteka trebate promijeniti lozinku).

Automatska odjava (min) – ovom opcijom definira se vrijeme mirovanja (u minutama) nakon kojeg se korisnik odjavljuje s web-konzole. Da biste deaktivirali automatsku odjavu za korisnika, upišite 0 (nula).

Puno ime, E-pošta za kontakt i Broj telefona mogu se definirati za pomoć u identifikaciji korisnika.

Skupovi dopuštenja

Korisniku možete dodijeliti više skupova dopuštenja.

Možete označiti unaprijed definirane ovlasti (navedeno u nastavku) ili možete upotrebljavati prilagođeni skup dopuštenja.

Skup dopuštenja pregledavatelja (prava samo za čitanje za grupu „Sve”)

Skup dopuštenja administratora (pun pristup grupi „Sve”)

Skup dopuštenja za instalaciju potpomognutu serverom (minimalna prava pristupa potrebna za instalaciju potpomognutu serverom)

Skup dopuštenja pregledavatelja programa Enterprise Inspector – minimalna prava pristupa samo za čitanje (za grupu Sve) potrebna za korisnika programa ESET Enterprise Inspector.

Skup dopuštenja Enterprise Inspector servera – prava pristupa (za grupu Sve) potrebna za postupak instalacije programa ESET Enterprise Inspector i daljnju automatsku sinkronizaciju između programa ESET Enterprise Inspector i ESET PROTECT.

Skup dopuštenja korisnika programa Enterprise Inspector – prava pristupa za pisanje (za grupu Sve) potrebna za korisnika programa ESET Enterprise Inspector.

Svaki skup dopuštenja pruža dopuštenja samo za objekte koji se nalaze u opciji Statičke grupe odabranoj u skupu dopuštenja.

Korisnici bez skupa dopuštenja neće se moći prijaviti na web-konzolu.


warning

Svi unaprijed definirani skupovi dopuštenja imaju grupu Sve u odjeljku Statičke grupe. Pazite na to kada ga dodjeljujete korisniku. Korisnici će imati ta dopuštenja za sve objekte u sustavu ESET PROTECT.

Sažetak

Pregledajte konfigurirane postavke za ovog korisnika pa kliknite Završi da biste stvorili korisnika.