Εισαγωγή στο ESET PROTECT

Καλωσορίσατε στο ESET PROTECT έκδοση 9.0. Το ESET PROTECT σάς επιτρέπει να διαχειρίζεστε προϊόντα ESET σε σταθμούς εργασίας, διακομιστές και κινητές συσκευές σε ένα δικτυωμένο περιβάλλον, από μία κεντρική τοποθεσία. Με την κονσόλα διαδικτύου ESET PROTECT, μπορείτε να αναπτύξετε λύσεις ESET, να διαχειριστείτε εργασίες, να επιβάλλετε πολιτικές ασφάλειας, να παρακολουθείτε την κατάσταση συστήματος και να ανταποκρίνεστε γρήγορα σε προβλήματα ή ανιχνεύσεις σε απομακρυσμένους υπολογιστές. Δείτε επίσης την επισκόπηση της αρχιτεκτονικής του ESET PROTECT και των στοιχείων υποδομής, την ενότητα Ξεκινώντας με την κονσόλα διαδικτύου του ESET PROTECT και τα Υποστηριζόμενα περιβάλλοντα παροχής επιφάνειας εργασίας.

το ESET PROTECT αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία:

Διακομιστής ESET PROTECT - Ο διακομιστής ESET PROTECT μπορεί να εγκατασταθεί σε διακομιστές Windows και Linux, και διατίθεται επίσης ως εικονική συσκευή. Χειρίζεται την επικοινωνία με τους φορείς, ενώ συλλέγει και αποθηκεύει δεδομένα εφαρμογών στη βάση δεδομένων.

Κονσόλα διαδικτύου ESET PROTECT - Η κονσόλα διαδικτύου ESET PROTECT είναι το κύριο περιβάλλον που σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε υπολογιστές-πελάτες στο περιβάλλον σας. Εμφανίζει μια επισκόπηση της κατάστασης των υπολογιστών-πελατών στο δίκτυό σας και σας επιτρέπει να αναπτύξετε λύσεις της ESET σε μη διαχειριζόμενους απομακρυσμένους υπολογιστές. Μετά την εγκατάσταση του διακομιστή ESET PROTECT, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην κονσόλα διαδικτύου χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο. Εάν επιλέξετε να καταστήσετε το διακομιστή διαδικτύου διαθέσιμο μέσω Internet, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ESET PROTECT από οποιοδήποτε σημείο και συσκευή με σύνδεση στο Internet. Μπορείτε να εγκαταστήσετε την Κονσόλα διαδικτύου ESET PROTECT σε έναν διαφορετικό υπολογιστή από τον υπολογιστή στον οποίο εκτελείται ο διακομιστής ESET PROTECT.

Φορέας ESET Management - Ο φορέας ESET Management διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ του διακομιστή ESET PROTECT και των υπολογιστών-πελατών. Πρέπει να εγκατασταθεί ο φορέας στον υπολογιστή-πελάτη, για να δημιουργηθεί επικοινωνία μεταξύ του συγκεκριμένου υπολογιστή και του διακομιστή ESET PROTECT. Επειδή βρίσκεται σε έναν υπολογιστή-πελάτη και εκεί μπορεί να αποθηκευτούν πολλαπλά σενάρια ασφάλειας, η χρήση του φορέα ESET Management μειώνει σημαντικά το χρόνο αντίδρασης σε νέες ανιχνεύσεις. Η χρήση της κονσόλας διαδικτύου ESET PROTECT σάς επιτρέπει να αναπτύξετε το φορέα ESET Management σε μη διαχειριζόμενους υπολογιστές που έχουν αναγνωριστεί μέσω του Active Directory ή του ESET RD Sensor. Επίσης, μπορείτε να εγκαταστήσετε το φορέα ESET Management με μη αυτόματο τρόπο σε υπολογιστές-πελάτες, εάν απαιτείται.

Αισθητήρας Rogue Detection Sensor - Ο αισθητήρας Rogue Detection (RD) Sensor του ESET PROTECT ανιχνεύει τους μη διαχειριζόμενους υπολογιστές που εμφανίζονται στο δίκτυό σας και αποστέλλει τις πληροφορίες τους στο διακομιστή ESET PROTECT. Αυτό σάς επιτρέπει να προσθέτετε εύκολα νέους υπολογιστές-πελάτες στο ασφαλές δίκτυό σας. Ο αισθητήρας RD απομνημονεύει τους υπολογιστές που έχουν εντοπιστεί και δεν αποστέλλει τις ίδιες πληροφορίες δύο φορές.

Διακομιστής μεσολάβησης HTTP Apache - Είναι μια υπηρεσία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με το ESET PROTECT για τις εξής εργασίες:

oΝα διανέμει ενημερώσεις στους υπολογιστές-πελάτες και πακέτα εγκατάστασης στο φορέα ESET Management.

oΠροώθηση επικοινωνίας από τους φορείς ESET Management στο διακομιστή ESET PROTECT.

Σύνδεση κινητών συσκευών - Είναι ένα στοιχείο που επιτρέπει τη Διαχείριση κινητών συσκευών με το ESET PROTECT, ώστε να μπορείτε να διαχειρίζεστε κινητές συσκευές (Android και iOS) και να αναπτύσσετε το ESET Endpoint Security σε συσκευές Android.

Εικονική συσκευή ESET PROTECT - Η ESET PROTECT VA προορίζεται για χρήστες που θέλουν να εκτελούν το ESET PROTECT σε εικονικό περιβάλλον.

Εργαλείο ειδώλου - Το εργαλείο ειδώλου είναι απαραίτητο για ενημερώσεις μονάδων εκτός σύνδεσης. Εάν οι υπολογιστές-πελάτες σας δεν έχουν σύνδεση στο Internet, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο ειδώλου για να λάβετε αρχεία ενημέρωσης από τους διακομιστές ενημέρωσης της ESET και να τα αποθηκεύσετε τοπικά.

ESET Remote Deployment Tool - Αυτό το εργαλείο σάς επιτρέπει να αναπτύσσετε πακέτα «όλα-σε-ένα» που δημιουργήθηκαν στην Κονσόλα διαδικτύου ESET PROTECT. Είναι ένας εύχρηστος τρόπος να διανείμετε το φορέα ESET Management μαζί με ένα προϊόν ESET σε υπολογιστές μέσα στο δίκτυο.

ESET Business Account - Η νέα πύλη αδειών χρήσης για τα επιχειρηματικά προϊόντα ESET σάς επιτρέπει να διαχειρίζεστε άδειες χρήσης. Δείτε την ενότητα ESET Business Account αυτού του εγγράφου για οδηγίες σχετικά με την ενεργοποίηση του προϊόντος σας ή δείτε τον Οδηγό χρήσης του ESET Business Account, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ESET Business Account. Εάν έχετε ήδη ένα όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης που έχει εκδώσει η ESET, τα οποία θέλετε να μετατρέψετε σε κλειδί άδειας χρήσης, ανατρέξτε στην ενότητα Μετατροπή παλαιών διαπιστευτηρίων άδειας χρήσης.

ESET Enterprise Inspector - Ένα περιεκτικό σύστημα ανίχνευσης και απόκρισης τερματικού που περιλαμβάνει λειτουργίες όπως: ανίχνευση συμβάντων, διαχείριση συμβάντων και απόκριση, συλλογή δεδομένων, δείκτες ανίχνευσης παραβίασης, ανίχνευση ανωμαλιών, ανίχνευση συμπεριφοράς, παραβιάσεις πολιτικής.