Průvodce prvotním spuštěním

Při prvním přihlášení do ESET PROTECT Web Console se zobrazí průvodce prvotním spuštěním. Můžete jej využít k vygenerování instalačního balíčku pro nasazení ESET Management Agentů ve své síti.

Tento průvodce vás seznámí s nejdůležitějšími částmi ESET PROTECT Web Console, představí ESET Management Agenta a bezpečnostní produkty ESET. Přiblíží vám záložku Počítače, vysvětlí rozdíl mezi statickými a dynamickými skupinami, nastíní fungování úloh, politik a představí vám ESET Management Agenta, prostřednictvím kterého budete vzdáleně ovládat zařízení i bezpečnostní produkt.

startup_wizard

Průvodce můžete kdykoli ukončit kliknutím na možnost Zavřít průvodce. Tím přejdete přímo do ESET PROTECT Web Console. Při příštím přihlášení do ESET PROTECT se již průvodce nezobrazí. Průvodce si můžete kdykoli zobrazit kliknutím na information Nápověda > Průvodce prvotním spuštěním.

Na závěr, v sekci Nasazení, vám umožní vytvořit all-in-one instalační balíček obsahující ESET Management Agenta a bezpečnostní produkt ESET. Pro zobrazení průvodce vytvořením all-in-one instalačního balíčku klikněte v menu Rychlé odkazy na položku Další možnosti nasazení.

startup_installer


important

All-in-one instalační balíček (.exe) je dostupný pouze pro Windows.

Pro vytvoření all-in-one instalačního balíčku musí mít uživatel oprávnění pro nasazení agenta. Pokud se přihlásíte například pod účtem s oprávněním pro asistovanou instalaci nebo oprávněním pouze pro čtení, průvodce nezobrazí poslední část pro vytvoření instalačního balíčku.

Pro vytvoření all-in-one instalačního balíčku vyberte:

1.Licence (volitelné) – licenci můžete přidat některým ze způsobů popsaným v kapitole Správa licence. Pokud jste již licenci přidali, ze seznamu licencí jednoduše vyberte tu, kterou chcete v průběhu instalace použít pro aktivaci bezpečnostního produktu. Pokud licence nevybere, můžete vytvořit instalační balíček bez ní, a produkt aktivovat později. Přidávat nebo odebírat licence může pouze administrátor, jehož domovskou skupinou jsou Všechna zařízení a má oprávnění pro Zápis licencí.

2.Produkt – po kliknutí vyberte bezpečnostní produkt ESET, který se nainstaluje společnosti ESET Management.


note

Pokud v seznamu nevidíte žádný balíček, nemáte přístup k repozitáři. Zkontrolujte konektivitu do internetu, případně v Nastavení serveru ověřte, zda máte v poli Repozitář zadanou hodnotu AUTOSELECT. Detailní informace naleznete v kapitole Rozšířená nastavení serveru.

3.Jazyk – vyberte jazyk, ve kterém chcete bezpečnostní produkt nainstalovat.

4.Zaškrtněte možnost Souhlasím s licenčním ujednáním koncového uživatele a beru na vědomí zásady ochrany osobních údajů. Jednotlivé dokumenty naleznete na našich webových stránkách v sekci Licenční ujednání s koncovým uživatelem (EULA), Podmínky použití a ochrana soukromí pro produkty ESET.

5.Nastavení ochrany – vyberte tuto možnost, pokud chcete nastavit ochranu produktu již v průběhu instalace:

oZapnout systém zpětné vazby ESET LiveGrid® (doporučujeme)

oZapnout detekci potenciálně nechtěných aplikací – více informací naleznete v naší Databázi znalostí.

Pokud nechcete nyní definovat možnosti ochrany produktu, a provedete ji později prostřednictvím politiky, vyberte možnost Nechci nyní definovat nastavení ochrany (nedoporučeno).

6.Pokud nesouhlasíte se zasíláním informací o pádech a anonymních telemetrických dat do společnosti ESET (verze a typ operačního systému, verze produktu ESET a další informace související s produktem), odškrtněte možnost Zapojit se do programu vylepšování produktu. V opačném případě budou tato data zasílána do společnosti ESET.

7.Po vybrání možnosti Zobrazit rozšířená nastavení můžete:

Spustit ESET AV Remover – pokud integrujete tento nástroj do instalačního balíčku, při jeho spuštění dojde k vyhledávání a případnému odinstalování bezpečnostních řešení třetí stran.

Vybrat jiný certifikát agenta, případně k němu zadat heslo. To je potřeba, pokud jste například v průběhu instalace ESET PROTECT definovali heslo, případně chcete použít vlastní certifikát pro ověřování komunikace agenta. V opačném případě ponechte pole prázdné.


warning

V hesle certifikátu není možné použít následující znaky: " \ Tyto znaky mohou způsobit chybu při inicializaci agenta.

Pro směrování komunikace ESET Management Agenta na ESET Management server prostřednictvím Proxy vyberte možnost Používat proxy server a zadejte nastavení proxy (Název serveru, Port, Uživatelské jméno a Heslo). Do pole Název serveru zadejte adresu stroje, na kterém běží HTTP Proxy. HTTP Proxy standardně běží na portu 3128. V případě potřeby port změňte. Ujistěte se, že jste zadali port, který odpovídá konfiguraci vaší HTTP Proxy.


important

Komunikační protokol používaný agentem pro spojení s ESET PROTECT Serverem nepodporuje autentifikaci. Pokud proxy řešení vyžaduje autentifikaci, komunikace mezi agenty a ESET PROTECT Serverem nebude funkční.

Aktivováním možnosti Použít přímé spojení, pokud není dostupný proxy server vyřešíte situaci, kdy by byl klient mimo dosah proxy.

8.Full Disk Encryption – tato možnost se zobrazí po nahrání platné licence na produkt ESET Full Disk Encryption.

9.Enterprise Inspector Agent – po vybrání této možnosti bude instalační balíček obsah rovněž ESET Enterprise Inspector Agenta. Tato možnost pouze v případě, pokud jste přidali licenci na ESET Enterprise Inspector.

arrow_down_business Zobrazit nastavení ESET Enterprise Inspector Agenta
 

10. Pro dokončení klikněte na tlačítko Vytvořit balíček.

11. Stáhněte si vygenerovaný all-in-one instalační balíček. Vyberte si verzi balíčku, který chcete nasadit.

oStáhnout 32-bitovou verzi (například PROTECT_Installer_x86_cs_CZ.exe)

oStáhnout 64-bitovou verzi (například PROTECT_Installer_x64_cs_CZ.exe)

oStáhnoout ARM64 verzi (například PROTECT_Installer_arm64.exe) – na Windows ARM64 není možné nainstalovat ESET Management Agenta nebo bezpečnostní produkt ESET určený pro x86 nebo x64 architekturu.


important

Všechna data stažená z repozitáře (ať již online ESET repozitáře nebo vašeho lokálního mirroru repozitáře) jsou digitálně podepsaná společností ESET a ESET PROTECT Server ověřuje kontrolní součty souborů a PGP podpisy. ESET PROTECT Server generuje all-in-one instalační balíčky lokálně. Z tohoto důvodu all-in-one instalační balíček není digitálně podepsán, což může vést k zobrazení varování ze strany webového prohlížeče při pokusu o jeho stažení, stejně tak operačního systému, který může blokovat spuštění nepodepsaných instalačních balíčků.

12. Stažený instalační balíček spusťte na klientské stanici. Spuštěním balíčku na koncovém zařízení na něj nainstalujete ESET Management Agenta, bezpečnostní produkt ESET a připojíte jej do ESET PROTECT. Pro více informací týkající se instalace přejděte do kapitoly průvodce instalací. Pro potlačení (skrytí) průvodce instalací můžete instalační balíček spustit v tichém režimu.


note

Po prvním přihlášení do ESET PROTECT Web Console doporučujeme spustit klientskou úlohu pro aktualizaci operačního systému na server, kde běží ESET PROTECT.