MSP licence

Vhodné účty

MSP funkce dostupné v ESET PROTECT 9.0 aktivujete importováním svého MSP účtu do seznamu licencí v ESET PROTECT. Importovat můžete níže uvedené typy EMA 2 účtů: MSP, Managed MSP a MSP Manager. Uvedené účty musí mít alespoň oprávnění pro čtení nejméně k jedné společnosti, která je nadřazenou společností nebo představuje zákazníka. Nicméně, přístup k nadřazené společnosti není vyžadován. Není možné importovat účet distributora.

Informace o licencích a společnostech

Každé licenci je přiřazen štítek s názvem společnosti. Pokud společnost později přejmenujete, název štítku zůstane beze změny. Jeho název si však můžete ručně kdykoli změnit.

Všechny importované licence jsou kompatibilní s ESET PROTECT bezpečnostním modelem. Díky tomu každý uživatel vytvořený prostřednictvím průvodce konfigurací MSP zákazníka bude mít přístup pouze ke svým licencím.

Pokud ve své MSP struktuře máte společnost, která v době synchronizace neměla žádnou licenci, dojde k synchronizaci pouze MSP stromu z pohledu počítačů, nikoli licenční MSP strom.

Pokud do ESET MSP Administrator 2 přidáte novou společnost, do MSP stromu v ESET PROTECT se přidá při další synchronizaci.

Po importování MSP účtu se všechny licence uloží do jednoho fondu licencí. Licence není možné z tohoto fondu přesunout. Nicméně můžete přesunout celý fond licencí. Pro přesunutí fondu licencí na něj klikněte, z kontextového menu vyberte možnost Přístup skupiny > Přesunout a vyberte novou skupinu. Při pozdější synchronizaci MSP účtu se nové licence přidají do skupiny, v níž se aktuálně fond licencí nachází.

V sekci Správa licence naleznete informace o názvu společnosti nebo lokality ve sloupci Uživatel licence. Uvedené jméno uživatele licence můžete využít při generování přehledů.

Pokud máte licence na ESET Business Account a ESET MSP Administrator 2 portále pod stejným účtem, do ESET PROTECT se synchronizují všechny licence z obou účtů. Po importování se všechny ESET Business Account licence uloží do jednotlivých fondů licencí. Licence z ESET MSP Administrator 2 se rozdělí do fondů dle jednotlivých společností. ESET PROTECT 8 podporuje rozdělování licencí dle ESET Business Account lokalit.


important

Při aktualizaci z ESMC 7.0 s aktivní synchronizací s ESET MSP Administrator 2 účtem zůstanou fondy licencí ve svých původních statických skupinách. Před vytvořením instalačních balíčků je nutné jednotlivé fondy licencí přesunout do skupin odpovídajících MSP zákazníkům. Pro přesun licence přejděte do sekce Správa licence, vyberte fond licencí a v kontextovém menu klikněte na Přístup skupiny > Přesunout. Mějte na paměti, že přesunutím licencí do jiných statických skupin bude mít vliv na již vytvořené instalační balíčky a bezpečnost uživatelů.

 

Při odebrání fondu licencí dojde automaticky k odstranění všech fondů přiřazených k danému účtu. Další informace naleznete v kapitole odstranění společnosti.

 

license_pools

Ruční synchronizace

ESET PROTECT provádí synchronizaci s licenčními server jednou denně. Pokud jste provedli změny ve svém MSP účtu a chcete změny replikovat do seznamu licencí a MSP stromu, přejděte do sekce Správa licence, klikněte na tlačítko Akce a vyberte možnost Synchronizovat licence.

msp_synch