ESET PROTECT pro poskytovatele spravovaných služeb

Kdo je MSP

MSP je zkratka pro "Managed Service Provider". MSP obvykle poskytují IT služby svým zákazníků, například správu bezpečnostních produktů (například ESET Endpoint Antivirus). MSP mají jiné požadavky a potřeby při používání ESET PROTECT, než SMB nebo enterprise zákazníci. Více informací naleznete v kapitoledoporučené scénáře nasazení pro MSP. Pro více informací o ESET MSP programu kontaktujte lokálního partnera ESET nebo navštivte webovou stránku ESET Managed Service Provider Program.

Struktura entit v MSP

msp_structure

Distributor – distributorem je ESET partner, MSP nebo MSP Manager.

MSP Manager – spravuje více MSP společností. MSP Manager může mít přímo pod sebou koncové zákazníky.

MSP – cílový čtenář této příručky. MSP poskytuje služby svým zákazníkům. MSP například vzdáleně spravuje počítače zákazníka, instaluje na ně a spravuje bezpečnostní produkty ESET.

Spravovaný MSP – zastává podobnou roli jako MSP, nicméně je spravován MSP Managerem.

Zákazník – koncový uživatel licence na ESET produkt. Zákazník by neměl konfigurovat produkty ESET.

Specifika MSP prostředí

Infrastruktura konzole pro vzdálenou správu se v případě MSP obchodního modelu liší od SMB nebo enterprise prostředí. V MSP prostředí se typicky zákazníci nacházejí mimo síť MSP společnosti. ESET PROTECT Server může být zároveň hostován mimo síť MSP společnosti. ESET Management Agenti musí mít přímou konektivitu na ESET PROTECT Server z veřejné části internetu. Doporučená konfigurace ESMC serveru pro MSP:

Hostovaný ve veřejném cloudu.

Hostovaný v privátním cloudu. V tomto případě je nutné zajistit otevření portů tak, aby byl ESET PROTECT server viditelný z internetu.)

Hostovaný v privátní síti MSP. (Vyžaduje použití HTTP Proxy pro směrování komunikace z internetu, pokud není server přímo viditelný.)

 

Obecné postupy

Centralizovaný přístup – zákazníci přistupují k ESET PROTECT serveru prostřednictvím internetu. ESET PROTECT Web Console může být dostupná pouze ze sítě MSP společnosti.

 

msp_infra1

 

Distribuovaný přístup – zákazníci přistupují k ESET PROTECT serveru prostřednictvím internetu. ESET PROTECT Web Console je pro MSP dostupná z internetu. V tomto případě doporučujeme aktivovat 2FA.

 

msp_infra2

Migrace z ESMC 7.x

Uživatelé s naimportovaným EMA 2 účtem, kteří aktualizují z:

ESMC 7.0 – po aktualizaci na ESET PROTECT dojde k synchronizaci MSP stromu. Existující statické a dynamické skupiny zůstanou beze změny, pouze se vytvoří nový MSP strom. Nově vytvořený MSP strom nemusíte používat. Nicméně doporučujeme zařízení a skupiny přesunout do nově vytvořeného MSP stromu.

ESMC 7.1 nebo 7.2: po aktualizaci se nezmění MSP strom ani struktura skupin.