Individuální registrační odkaz nebo QR kód

Pokud máte fyzický přístup k mobilnímu zařízení, můžete pro registraci menšího počtu zařízení použít tento způsob. V tomto případě budete muset ručně v internetovém prohlížeči otevřít registrační odkaz případně naskenovat QR kód.


note

Pro přidání velkého množství mobilních zařízení doporučujeme použít registraci prostřednictvím e-mailu.

1.Pro přidání mobilního zařízení přejděte v hlavním menu na záložku Počítače (nebo do sekce Další > Skupiny). Vyberte statickou skupinu, do které chcete zařízení přidat a klikněte na tlačítko Přidat nové > Mobilní zařízení > Individuální registrační odkaz nebo QR kód.

add_mobile_devices

2.Název zařízení– zadejte název mobilního zařízení. Pod tímto názvem uvidíte zařízení v sekci Počítače. Volitelně zadejte popis.

3.Uživatel (volitelné) – v případě potřeby můžete zařízení přiřadit konkrétnímu uživateli. Na iOS je to doporučeno, u Android zařízení volitelné.

4.Mobile Device Connector – vybere se automaticky. Pokud máte více MDC serverů, vyberte ten, vůči kterému chcete zařízení zaregistrovat. Pokud zatím nemáte Mobile Device Connector nainstalován, přejděte do kapitoly instalace Mobile Device Connector na Windows, resp. instalace Mobile Device Connector na Linux.

5.Licence (volitelné) – v případě potřeby můžete již nyní vybrat licenci, kterou se má ESET Endpoint Security pro Android/iOS zařízení aktivovat. V takovém případě se vytvoří pro každé zařízení úloha na aktivaci produktu. Zařízení můžete aktivovat kdykoli později.

6.Nadřazená skupina – vyberte statickou skupinu, do které chcete zařízení přidat. Pokud zatím nemáte samostatnou skupinu pro mobilní zařízení, doporučujeme si ji vytvořit (klikněte na možnost 'Nová statická skupina a pojmenujte si ji například Mobilní zařízení). Pokud ještě nemáte odpovídající skupinu, doporučujeme kliknutím na Nová statická skupina… vytvořit novou a pojmenovat ji například Mobilní zařízení.

7.Zaškrtněte možnost Souhlasím s licenčním ujednáním koncového uživatele a beru na vědomí zásady ochrany osobních údajů. Jednotlivé dokumenty naleznete na našich webových stránkách v sekci Licenční ujednání s koncovým uživatelem (EULA), Podmínky použití a ochrana soukromí pro produkty ESET.

8.Po kliknutí na tlačítko Další se zobrazí registrační odkaz a QR kód. Uvedenou URL (ve tvaru https://eramdm:9980/token) zadejte na mobilním zařízení do webového prohlížeče, případně jej zašlete uživateli vámi preferovaným způsobem. Mějte na paměti, že token unikátní pro každé zařízení. Případně pomocí čtečky QR kódů naskenujte zobrazený QR kód, ve kterém je zakódován registrační odkaz.

individual_enroll

9.Pro přidání dalšího zařízení klikněte na tlačítko Registrovat další zařízení. Zobrazí se nová stránka pro registraci zařízení jen s tím rozdílem, že základní informace jsou již vyplněny z předchozí registrace. Následně bude nutné zadat pouze název zařízení a případně mu přiřadit uživatele. Po kliknutí na tlačítko Dalšípokračujte dle kroků z bodu 7. Po vygenerování všech registračních odkazů/QR kódů klikněte na tlačítko Zavřít a vraťte se zpět.

10. Pro dokončení registrace je vyžadována interakce ze strany uživatele. Více informací naleznete v následujících kapitolách:

oRegistrace zařízení s OS Android

oRegistrace iOS zařízení