Legenda ikon

V této kapitole uvádíme seznam všech ikon a piktogramů, se kterými se můžete v ESET PROTECT Web Console. Některé ikonky představují akci, jiné typ objektu nebo jeho aktuální stav. Většina ikon může nabývat tří barev/stavů, díky čemuž snadno rozeznáte jejich funkci.

details_default Výchozí ikona – akce je dostupná

details_hover Modrá ikona – takto barevně se ikona zvýraznění, když na ní najedete myší (možnost je aktivní)

details_disabled Šedá ikona – akce není dostupná

Ikona

Popis

details_default details_hover details_disabled

Zobrazit detaily – kliknutím si zobrazíte detailní informace o zařízení.

add_new_default add_new_hover add_new_disabled

Přidat nové – kliknutí přidáte nové zařízení.

Nová úloha – kliknutím vytvoříte novou úlohu.

Nové oznámení – kliknutím vytvoříte nové oznámení.

Nová statická/dynamická skupina – kliknutím vytvoříte novou skupinu.

edit_default edit_hover edit_disabled

Změnit – kliknutím upravíte konkrétní objekt.

duplicate_default duplicate_hover duplicate_disabled

Duplikovat – kliknutím vytvoříte kopii existujícího objektu.

move_default move_hover move_disabled

Přesunout – kliknutím přesunete počítač, skupinu, atp.
Přístup skupiny – kliknutím přesunete vybraný objekt do jiné statické skupiny.

delete_default delete_hover delete_disabled

Odstranit – kliknutím odstraníte vybraný objekt.

rename_default rename_hover rename_disabled

Přejmenovat více položek – pokud vyberte více položek, pomocí této možnosti je můžete hromadně přejmenovat – jednotlivě nebo využitím funkce najít a nahradit s podporou regulárních výrazů.

scan_default scan_hover scan_disabled

Kontrola počítače – kliknutím spustíte na vybraném cíli volitelnou kontrolu počítače.

update_default update_hover update_disabled

Aktualizovat moduly – kliknutím spustíte na vybraném cíli aktualizaci modulů bezpečnostního produktu ESET.

Aktualizovat > Aktualizovat produkty ESET – kliknutím inicializujete na vybraném cíli aktualizaci produktů ESET na novou verzi.

Aktualizovat > Aktualizovat operační systém – kliknutím spustíte na vybraném cíli klientskou úlohu pro aktualizaci operačního systému.

audit_log audit_log_hover audit_log_disabled

Audit logkliknutím si zobrazíte Audit log pro vybranou položku.

mobile_default mobile_hover mobile_disabled

Mobil – obsahuje úlohy související s mobilními zařízení.

enroll_default enroll_hoverenroll_disabled

Přeregistrovat – kliknutím vytvoříte úlohu pro opětovnou registraci zařízení.

unlock_default unlock_hover unlock_disabled

Odemknout – kliknutím odemknete zařízení.

lock_default lock_hover lock_disabled

Uzamknout – kliknutím uzamknete zařízení.

locate_default locate_hover locate_disabled

Najít – kliknutím si vyžádáte informaci o pozici zařízení.

siren_default siren_hover siren_disabled

Siréna / Zvuk ztraceného zařízení – spustí hlasitou sirénu, i přesto, pokud má zařízení ztlumenou hlasitost.

remove_default remove_hover remove_disabled

Obnovení do továrního nastavení – kliknutím vytvoříte úlohu pro kompletní smazání obsahu zařízení.

restart_default restart_hover restart_disabled

Restartovat – pokud vyberte tuto možnost nad konkrétním zařízením, provedete jeho restart.
Obnovit – kliknutím obnovíte soubor z karantény do původního umístění.

disable_default disable_hover disable_disabled

Vypnout – pokud vyberte Restart, a poté tuto možnost nad konkrétním zařízením, provedete jeho vypnutí.

Deaktivovat produkty

play_default play_hover play_disabled

Spustit úlohu – kliknutím můžete na daném zařízení spustit již existující úlohu a definovat podmínku spuštění. Úloha bude zařazena do fronty dle vámi definovaného nastavení. Spuštění úlohy bude naplánováno na nejbližší možnou dobu.

clock_default clock_hover clock_disabled

Naposledy použité úlohy – po najetí na tuto položku se zobrazí několik úloh, které jste naposledy použili. Kliknutím na úlohu ji okamžitě spustíte nad konkrétním cílem.

mn_icn_user_normal mn_icn_user_hover mn_icn_user_disabled

Přiřadit uživatele... – kliknutím přiřadíte uživatele konkrétnímu zařízení. Seznam dostupných uživatelů můžete spravovat v sekci Uživatelé zařízení.

manage_default manage_hover manage_disabled

Správa politik politiky můžete přiřadit přímo z kontextového menu vybraného objektu. Kliknutím si zobrazíte dialogové okno pro přiřazení politiky vybraným klientům/skupinám.

wakeup_default wakeup_hover wakeup_disabled

Probudit – kliknutím se ESET PROTECT Server pokusí navázat komunikaci s ESET Management Agentem prostřednictvím EPNS a vynutit okamžitou replikaci dat. Pokud cílová stanice žije, ESET Management Agent se okamžitě připojí k ESET PROTECT Serveru a nebude čekat na definovaný interval replikace. To je užitečné v případě, kdy nechcete čekat na standardní interval replikace a chcete ihned spustit klientskou úlohu nebo aplikovat politiku.

deploy_default deploy_hover deploy_disabled

Nasadit ESET Agenta – kliknutím si zobrazíte průvodce pro Nasazení ESET Agenta, například prostřednictvím serverové úlohy.

disconnect_normal disconnect_hover disconnect_disabled

Izolovat od sítě

mn_icn_connect_normal mn_icn_connect_hover mn_icn_connect_disabled

Ukončit izolaci od sítě

Připojit kliknutím vygenerujete .rdp soubor, který vám umožní navázat rychle spojení s cílovou stanicí prostřednictvím RDP (Remote Desktop Protocol).

icon_mute

unmute_default unmute_hover unmute_disabled

Potlačit – kliknutím můžete potlačit počítač (ESET PROTECTESET_MNG Agent nebude do reportovat data). Po kliknutí se u počítače ve sloupci Potlačeno zobrazí ikona icon_mute.
Pro opětovné reportování dat z ESET PROTECTESET_MNG Agenta do klikněte na možnost Zrušit potlačení.

remove_default remove_hover remove_disabled

Zrušit – pomocí této možnosti deaktivuje nebo odstraníte nastavení/výběr.

edit_default edit_hover edit_disabled

Přiřadit – kliknutím přiřadíte politiku klientovi nebo skupině.

import_default import_hover import_disabled

Importovat – kliknutím importujete vybraný objekt (přehledy, politiky nebo veřejný klíč certifikační autority).

export_default export_hover export_disabled

Exportovat – kliknutím exportujete vybraný objekt (přehledy, politiky nebo klientské certifikáty).

icon_tags icon_tags_hover icon_tags_disabled

ŠtítkyPomocí této možnosti můžete přiřadit, odebrat, vytvořit nebo odstranit štítky.

icon_static_group

Statická skupina

icon_dynamic_group

Dynamická skupina

icon_no_apply_policy

Příznak politiky: Ignorovat

icon_apply_policy

Příznak politiky: Použít

icon_force_policy

Příznak politiky: Vynutit

icon_triggers

Podmínky spuštění – kliknutím si zobrazíte seznam podmínek spuštění vybrané klientské úlohy.

icon_computer

Počítač

mobile_default

Mobilní zařízení

icon_server

serveru

icon_file_server

Souborový server

icon_mail_server

Poštovní server

icon_gateway

Gateway server

icon_collaboration_server

Kolaborační server

icon_agent

ESET Management Agent

icon_mdc

Mobile Device Connector

icon_rds

ESET Rogue Detection Sensor

icon_era_server

ESET PROTECT Server

icon_eia

Enterprise Inspector Agent

icon_eis

Enterprise Inspector Server

icon_antivirus

Detekce antivirem Po kliknutí si zobrazíte všechny zachycené Detekce.

 

lock_default

Zapnout šifrování – kliknutím inicializujete zašifrování vybraného zařízení prostřednictvím ESET Full Disk Encryption.

efde_icon

Na zařízení je aktivován ESET Full Disk Encryption.

edtd_icon

Zapnout EDTD – kliknutím aktivujete a zapnete ESET Dynamic Threat Defense na daném zařízení.