Automatická aktualizace ESET Management Agenta

ESET PROTECT zajišťuje automatickou aktualizaci ESET Management Agentů nainstalovaných na spravovaných zařízeních.

Požadavky na automatickou aktualizaci ESET Management Agenta

ESET Management Agenta ve verzi 8.1 a novější.

K aktivování automatické aktualizace dojde po nainstalování ESET PROTECT serveru novějšího než je verze 8.1, stejně tak po provedení aktualizace na verzi novější je 8.1.

Jak funguje automatická aktualizace ESET Management Agenta

Agent se aktualizuje na nejnovější verzi kompatibilní s nainstalovanou verzí ESET PROTECT. Zpravidla se jedná o stejnou verzi, v jaké je ESET PROTECT server (například 9.0).

Automatická aktualizace agenta je ve výchozím nastavení zapnutá. Zakázat ji můžete v politice pro ESET Management Agenta v sekci Aktualizace, kde tuto funkci deaktivujte pomocí přepínače Zapnout automatickou aktualizaci.

K automatické aktualizaci ESET Management agenta dojde po dvou týdnech od uvolnění nové verze do repozitáře, pokud aktualizaci mezitím administrátor neinicioval ručně.

Proces automatické aktualizace je navržen tak, aby se zajistila její postupná distribuce za účelem minimalizování dopadu na síť a spravované stanice.