Rozšířené zabezpečení

Tato funkce se stará o zabezpečení komunikaci mezi jednotlivými komponentami ESET PROTECT infrastruktury:

Certifikační autority a certifikáty jsou podepsány SHA-256 algoritmem (místo SHA-1).

ESET PROTECT Server bude pro komunikaci s agenty používat protokol TLS 1.2.

TLS 1.2 se použije také pro komunikaci se syslog a SMTP serverem.

MDM uživatelé: ESET PROTECT Server bude pro komunikaci s MDM serverem používat protokol TLS 1.2. Komunikace mezi MDM Serverem a mobilními zařízeními nebude dotčena.

Rozšířené zabezpečení je funkční na všech podporovaných operačních systémech:

Windows

Linux – minimální podporována verze OpenSSL je openssl-1.0.1e-30. Doporučujeme vždy používat nejnovější verzi OpenSSL (1.1.1). Kompatibilitu na linuxu ověříte níže uvedeným příkazem:
openssl s_client -connect google.com:443 -tls1_2

macOS


note

Rozšířené zabezpečení je standardně zapnuté ve všech nových instalacích ESET PROTECT 8.1 a novějších.

Pokud používáte ESMC nebo ESET PROTECT 8.0 a máte rozšířené zabezpečení deaktivované, pro provedení aktualizace na ESET PROTECT 8.1 a novější zůstane rozšířené zabezpečení vypnuté. Doporučujeme jej podle níže uvedených kroků zapnout.

arrow_down_business Jak zapnout a vynutit rozšířené zabezpečení?