Distribuce

Při vytváření oznámení je nutné vybrat alespoň jeden způsob jejího doručení.

Odeslat SNMP Trap

Vybráním této možnosti se při aktivaci oznámení odešle SNMP Trap. SNMP Trap je na SNMP Server doručen jako nevyžádaná SNMP zpráva. Pro více informací přejděte do kapitoly Jak nakonfigurovat SNMP Trap službu.

Odeslat e-mailem

Vybráním této možnosti se při aktivaci oznámení odešle e-mail dle vámi definovaného nastavení. Standardně se zasílá e-mail v HTML formátu s logem umístěným v patičce. V závislosti na možnostech přizpůsobení (v nastavení serveru tuto možnost naleznete v sekci Přizpůsobení > Světlé pozadí) se může pozice loga lišit:

Žádný – logo produktu ESET PROTECT bude umístěno v levé části patičky

Co-branding – logo produktu ESET PROTECT bude umístěno v levé části patičky a vaše logo v pravé části

White-labeling - nezobrazí se žádné logo produktu ESET PROTECT, vaše logo bude umístěno v levé části patičky

Po vybrání možnosti Odeslat e-mailem je nutné zadat alespoň jednoho příjemce zprávy.

E-mailová adresa – zadejte e-mailovou adresu příjemce oznámení.

Klikněte na ikonu add_new_hover přidáte dalšího příjemce.

Uživatele můžete přidat hromadně následujícími způsoby: klikněte na Další > Přidat uživatele (tím můžete vybrat e-mailové adresy uživatelů definovaných v sekci Uživatelé zařízení) nebo na Další > Importovat CSV / Vložit ze schránky (kdy můžete seznam adres importovat z CSV souboru, případně vlastní datové struktury).

Další > Kopírovat a vložit – po kliknutí můžete seznam adres zkopírovat ze schránky (tato funkce funguje podobně jako Import CSV). Tato funkce funguje podobně jako import dat z CSV.

Odeslat do Syslogu

ESET PROTECT může oznámení a informace o událostech zasílat na váš Syslog server. Dále je možné na syslog server přeposílat také exportované protokoly z klientských produktů. Z rozbalovacího menu Úroveň Syslogu vyberte hodnotu, která bude oznámení přidělena. S definovanou úrovní bude oznámení odesláno na Syslog server.


Obecná pole v sekci Distribuce

Náhled zprávy – v této části se uvidíte, jak bude oznámení vypadat. Náhled se zobrazuje v textové podobě. Pomocí proměnných si můžete přizpůsobit předmět i obsah zprávy. Proměnné budou vždy nahrazeny aktuálními hodnoty z doby generování oznámení. Jejich použití je volitelné, nicméně vám pomohou při filtrování zpráv a získání lepšího přehledu o vzniklé situaci.

oPředmět – předmět zprávy obsahující oznámení. Toto pole je nepovinné, ale vyplnění vám pomůže při třídění došlých zpráv. Pro úpravu předmětu klikněte na ikonu edit_default. Použitím vhodného předmětu si usnadníte třídění a filtrování zpráv.

oObsah – pro úpravu obsahu klikněte na ikonu edit_default. Pro obnovení výchozího obsahu můžete kdykoli kliknout na ikonu icon_reset_default.

Do předmětu i obsahu můžete vložit proměnné a přizpůsobit si oznámení svým potřebám. Pro zobrazení seznamu proměnných kKlikněte na tlačítko Přidat proměnnou nebo napište $.

 

Obecné

oJazyk – jazyk výchozí zprávy. Mějte na paměti, že vámi definovaný text nebude přeložen do vybraného jazyka.

oČasové pásmo – definujte časové pásmo pro proměnnou Čas výskytu (${timestamp}), kterou jste použili ve vámi přizpůsobené obsahu oznámení


example

Pokud k události došlo v 3:00 lokálního času, lokální čas je UTC+2 a časové pásmo jste nastavili na UTC+4, uvedený čas v oznámení bude 5:00.

Pro vytvoření oznámení klikněte na tlačítko Dokončit.