Změna dynamické skupiny

Toto oznámení se odešle při splnění definované podmínky nad sledovanou dynamickou skupinou. V rámci jednoho oznámení můžete definovat pouze jednu podmínku pro konkrétní dynamickou skupinu.

Dynamická skupina – vyberte dynamickou skupinu, která bude vyhodnocována.

Nastavení – Podmínky

Vyberte typ podmínky, která aktivuje oznámení.

Upozornit při každé změně obsahu dynamické skupiny
Upozornění se aktivuje, pokud se nové zařízení stane členem skupiny, případně některé ze zařízení přestane být jejím členem.


important

ESET PROTECT kontroluje obsah dynamických skupin každých 20 minut.

Příklad: pokud je první kontrola provedena v 10:00, další kontroly proběhnou v 10:20, 10:40 a 11:00. V případě, že se změní stav dynamické skupiny v 10:05 a opětovně v 10:13, při kontrole provedené v 10:20 ESET PROTECT nerozpozná změní a neupozorní vás na to.

Upozornit, pokud velikost skupiny překročí definovanou hodnotu
Vyberte operátor pro Velikost skupiny a zadejte Mezní hranici:

Větší než – oznámení se odešle, pokud velikost skupiny překročí mezní hranici.

Menší než – oznámení se odešle, pokud velikost skupiny klesne pod mezní hranici.

Upozornit, pokud se velikost skupiny změní za určitou dobu
Definujte mezní hranici a časové období pro aktivaci oznámení. Mezní hranici můžete definovat na přesný počet klientů nebo procentuálně (počet členů dynamické skupiny). Časové období definujte v minutách, hodinách nebo dnech, po kterém dojde k vyhodnocení změny obsahu skupiny. Příklad: před sedmi dny byl na 10 klientech nainstalován neaktuální bezpečnostní produkt a mezní hranice byla nastavena na 20. Pokud se počet klientů ve skupině zvýší na 30, budete o tom informováni.

Upozornit na změnu obsahu dynamické skupiny oproti porovnávané skupině
Oznámení se odešle, pokud se ve sledované dynamické skupině změní počet zařízení ve srovnání s jinou skupinou (statickou nebo dynamickou). Rozdíl ve velikosti – definujte mezní hranici při jejímž dosažení se aktivuje oznámení.


note

Oznámení na dynamickou skupinu můžete vytvořit pouze . Pro zobrazení dynamických skupin musíte mít oprávnění pro čtení do nadřazené statické skupiny.