Synchronizace statické skupiny

Serverová úloha pro synchronizaci statické skupiny prohledá síť (Active Directory, Open Directory, LDAP, lokální síť nebo WMware) a nalezené počítače umístí do statické skupiny. Nebudete je tak muset přidávat ručně. Pokud jste synchronizaci s Active Directory povolili již v průběhu instalace ESET PROTECT serveru, počítače se automaticky včetně správného zařazení do organizačních jednotek přidají do nejnadřazenější skupiny Všechny zařízení. Pro synchronizaci linuxových počítačů připojených do Active Directory přejděte do této kapitoly.

note

Poznámka

ESET PROTECT podporuje zabezpečený protokol LDAP.

K dispozici jsou tři režimy synchronizace:

Active Directory/Open Directory/LDAP – zadejte informace pro připojení k serveru. Zobrazit detailní instrukce.

Síť MS Windows – zadejte název pracovní skupiny a přihlašovací údaje. Zobrazit detailní instrukce.

VMware – zadejte informace pro připojení k VMWare vCenter Serveru (název nebo IP adresu serveru a přihlašovací údaje). Zobrazit detailní instrukce.