Akce

V hlavním menu přejděte do sekce Počítače a vyberte skupinu, kterou chcete spravovat. Klikněte na ikonu ozubeného kolečka gear_icon na řádku s názvem skupiny. V zobrazeném kontextovém menu jsou k dispozici následující možnosti:

Akce

Popis

Platí pro

Statické skupiny

Dynamické skupiny

details_defaultZobrazit detaily

Kliknutím si zobrazíte detailní informace o skupině.

audit_log Audit log

kliknutím si zobrazíte Audit log pro vybranou položku.

add_new_default Nová statická skupina

Kliknutím se zobrazí průvodce vytvořením nové dynamické skupiny. Aktuálně vybraná skupina bude nadřazená nově vytvářené skupině, kdykoli to můžete změnit.

x

add_new_default Nová dynamická skupina

Kliknutím se zobrazí průvodce vytvořením nové dynamické skupiny. Aktuálně vybraná skupina bude nadřazená nově vytvářené skupině. Kdykoli to však můžete změnit.

add_new_default Nové oznámení

Kliknutím vytvoříte nové oznámení nad touto skupinou.

x

add_new_default Přidat nové

Kliknutím přidáte do skupiny nové zařízení.

x

play_default Úlohy

Pomocí této možnosti spustíte na všech klientech ve skupině konkrétní klientskou úlohu.

scan_defaultKontrola – kliknutím spustíte volitelnou kontrolu na zařízeních, která jsou členem dané skupiny.

update_defaultAktualizovat moduly – kliknutím spustíte aktualizaci modulů na zařízeních, která jsou členem dané skupiny.

mobile_default Mobil – více informací naleznete v kapitole Anti-Theft akce.

Přeregistrovat… – vytvoří novou klientskou úlohu pro přeregistraci mobilních zařízení.

Najít – zjistí GPS informace o pozici zařízení.

Uzamknout – uzamkne zařízení stejně jako při detekování podezřelé aktivity nebo označení zařízení jako ztracené.

Odemknout – odemkne zařízení.

Siréna – spustí hlasitou sirénu, i přesto, pokud má zařízení ztlumenou hlasitost.

Vymazat obsah – vymaže trvale všechny uložená v paměti zařízení.

play_default Spustit úlohu – vyberte jednu nebo více klientských úloh, které chcete spustit na vybraných cílech.

add_new_default Nová úloha – kliknutím vytvoříte novou klientskou úlohu. Volitelně omezte spouštění úlohy. Úloha bude zařazena do fronty dle vámi definovaného nastavení.
Spuštění úlohy bude naplánováno na nejbližší možnou dobu. Při použití této možnosti není možné definovat podmínku spuštění. K jejímu spuštění dojde okamžitě.

clock_default Naposledy použité úlohy – zobrazí seznam naposledy použitých klientských úloh, které můžete okamžitě spustit nad vybraným cílem.

clock_default Přehledy

Vyberte si přehled, který chcete vygenerovat ze zařízení ve vybrané skupině.

x

manage_default Správa politik

Kliknutím přiřadíte politiku vybrané skupině.

edit_default Změnit…

Kliknutím upravíte vybranou skupinu. Zobrazí se stejné možnosti jako při vytváření skupiny nové (statické nebo dynamické).

move_default Přesunout

Pomocí této možnosti můžete přesunout vybranou skupinu do jiné skupiny.

delete_default Odstranit…

Kliknutím odstraníte vybranou skupinu.

icon_apply_sooner_defaultPoužít dříve

icon_apply_later_defaultPoužít později

Pomocí těchto možností změníte pořadí dynamické skupiny. Změna pořadí může ovlivnit výsledné nastavení aplikované politikami na klientskou stanici.

x

import_default Importovat…

Pomocí této možnosti můžete, například z textového souboru, naimportovat seznam počítačů do vybrané skupiny. Pokud se počítač již ve skupině nachází, konflikt se vyřeší na základě vámi definované akce.

x

icon_exportExportovat…

Kliknutím exportujete seznam členů skupiny, včetně podskupin, do .txt souboru. Tento seznam můžete použít pro import v budoucnu.

x