Úprava intervalu připojení ESET Management Agenta k serveru

Na následujícím příkladu si ukážeme, jak vytvořit politiku pro ESET Management Agenta a upravit jeho interval připojení k ESET PROTECT Serveru. Tuto hodnotu byste v závislosti na velikosti sítě měli po prvotním nasazení ESET Management Agenta a bezpečnostního produktu adekvátně zvýšit. Změnu provedete prostřednictvím politiky v ESET PROTECT.

Vytvořte novou statickou skupinu. V hlavním menu klikněte na Politiky. V dolní části okna klikněte na tlačítko Akce a vyberte možnost Nová….

policies_manage

Obecné

Nejprve zadejte Název nové politiky (například Interval připojení agenta). Pole Popis je nepovinné.

Nastavení

Dále z rozbalovacího menu Produkt vyberte ESET Management Agent.

admin_policies_wizard2

Na řádku Interval připojení klikněte na Změnit interval.

admin_policies_wizard4

Do pole Pravidelný interval zadejte vámi požadovaný interval replikace ESET Management Agenta (výchozí hodnota je 60 sekund) a klikněte na tlačítko Uložit.

admin_policies_wizard3

Přiřadit

V této části vyberte cíl (počítač, mobilní zařízení nebo skupinu), kterému chcete danou politiku přiřadit.

admin_pol_assign

Po kliknutí na tlačítko Přiřadit se zobrazí dialogové okno se všemi statickými i dynamickými skupinami. Vyberte požadovaný cíl a klikněte na tlačítko OK.

admin_assign_policy_to_client01

Souhrn

Zkontrolujte, zda nastavení odpovídá vašim představám a pro vytvoření politiky klikněte na tlačítko Dokončit. Politika se na cíl aplikuje při jeho příštím připojení k ESET PROTECT serveru (dle nastaveného intervalu připojení agenta).

note

Poznámka

Pro okamžité aplikování politiky můžete na cílový počítač odeslat žádost o probuzení.