Řešení problémů – agent se nepřipojuje

Pokud se klient po nainstalování ESET Management Agenta stále nepřipojuje k ESET PROTECT serveru, je potřeba příčinu problému hledat na klientské stanici.

Mějte na paměti, že ESET Management Agent se standardně připojuje k ESET PROTECT serveru každou minutu. Buďte tedy trpěliví. V případě potřeby může interval snížit prostřednictvím politiky pro ESET Management Agenta.

Zkontroluje nejnovější protokol ESET Management Agenta. Naleznete jej ve složce:

Windows

C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Agent\EraAgentApplicationData\Logs

Linux

/var/log/eset/RemoteAdministrator/Agent/
/var/log/eset/RemoteAdministrator/EraAgentInstaller.log

macOS

/Library/Application Support/com.eset.remoteadministrator.agent/Logs/
/Users/%user%/Library/Logs/EraAgentInstaller.log

last-error.html – protokol (tabulka) souhrnně zobrazující poslední zaznamenané chyby běhu ESET Management agenta.

software-install.log – textový protokol poslední úlohy vzdálené instalace, kterou ESET Management Agent provedl.

status.html – tabulka ukazující aktuální stav komunikace (synchronizace) ESET Management agenta s ESET PROTECT serverem. V protokolu je zároveň uvedena konfigurace HTTP Proxy, seznam aplikovaných politik (včetně aplikovaných výjimek) společně s informací, jakých dynamických skupin je zařízení členem.

trace.log – podrobný protokol zahrnující veškeré činnosti i chyby ESET Management Agenta.

note

Poznámka

Pro aktivaci diagnostického protokolování vytvořte ve složce se souborem trace.logtrace.log prázdný soubor traceAll (bez přípony) a restartujte službu ESET Management Agenta. Tím aktivujete úplné protokolování do souboru trace.log.

Nejčastější důvody, proč se agent nedokáže spojit s ESET PROTECT serverem, jsou následující:

Chybně nakonfigurovaná síť. Ujistěte se, že je ESET PROTECT Server z cílového počítače dosažitelný.

ESET PROTECT server nenaslouchá na portu 2222, případně vámi definovaném.

DNS nepracuje správně nebo nemáte na firewallu povoleny všechny potřebné porty – ověřte, zda máte povoleny všechny porty, které používá ESET PROTECT. Případně si v naší Databázi znalostí najděte článek Jaké adresy a porty povolit ve firewallu pro produkty ESET?

Chybně vygenerovaný certifikát s nesprávnými či neúplnými údaji, které neodpovídají veřejnému klíči certifikační autority ESET PROTECT serveru – pro vyřešení vygenerujte nový certifikát ESET Management Agenta nebo ESET PROTECT Serveru.