Registrace prostřednictvím e-mailu

Tento způsob je vhodný pro registraci velkého množství zařízení. Je založen na principu, kdy uživatelům rozešlete e-mailem unikátní jednorázový registrační odkaz. V tomto případě nepotřebujete mít fyzický přístup k zařízení, veškeré instrukce uživatel obdrží e-mailem.

important

Důležité

Abyste mohli použít hromadnou registraci prostřednictvím e-mailu, je nutné definovat SMTP server. To provedete v Nastavení serveru, kdy po rozbalení sekce Rozšířená nastavení se zobrazí parametry pro definování připojení k SMTP serveru.

1.Pro přidání nového mobilního zařízení přejděte v hlavním menu na záložku Počítače (nebo do sekce Další > Skupiny). Vyberte statickou skupinu, do které chcete zařízení přidat a klikněte na tlačítko Přidat nové > Mobilní zařízení > Registrace prostřednictvím e-mailu.

enrollment_email

2.Mobile Device Connector se vybere automaticky. Pokud máte více MDC serverů, vyberte ten, vůči kterému chcete zařízení zaregistrovat. Pokud zatím nemáte Mobile Device Connector nainstalován, přejděte do kapitoly instalace Mobile Device Connector na Windows, resp. instalace Mobile Device Connector na Linux.

3.Licence (volitelné) – v případě potřeby můžete již nyní vybrat licenci, kterou se má ESET Endpoint Security pro Android/iOS zařízení aktivovat. V takovém případě se vytvoří pro každé zařízení úloha na aktivaci produktu. Zařízení můžete aktivovat kdykoli později.

4.Nadřazená skupina – vyberte statickou skupinu, do které chcete zařízení přidat. Pokud zatím nemáte samostatnou skupinu pro mobilní zařízení, doporučujeme si ji vytvořit (klikněte na možnost 'Nová statická skupina a pojmenujte si ji například Mobilní zařízení). Pokud ještě nemáte odpovídající skupinu, doporučujeme kliknutím na Nová statická skupina… vytvořit novou a pojmenovat ji například Mobilní zařízení.

5.Seznam zařízení – v této části zadejte informace o zařízeních, které chcete registrovat. K dispozici máte následující funkce:

Přidat zařízení – kliknutím přidáte další řádek do tabulky, ve kterém zadejte název zařízení a e-mailovou adresu, na níž se zašle e-mail s registračním odkazem. Pokud kliknete na tlačítko Párovat a vyberete uživatele, automaticky se doplní/přepíše zadaná e-mailová adresa údajem definovaným v sekci Další > Uživatelé zařízení. Pro přidání dalšího zařízení klikněte na tlačítko Přidat zařízení a vyplňte požadované informace.

Přidat uživatele – po kliknutí vyberte uživatele ze seznamu definovaného v sekci Další > Uživatelé zařízení. Kliknutím na Zrušit párování provedete korekce v seznamu mobilních zařízení připravených k registraci. Po použití této možnosti se zobrazí informace, že zařízení není spárováno. Kliknutím na Párovat můžete vybrat správného uživatele. Pomocí ikony Koše odstraníte záznam z tabulky.

Importovat CSV – po kliknutí můžete nahrát dokument se seznamem zařízení. Jedná se o nejpohodlnější způsob pro přidání velkého množství zařízení. Pro více informací týkajících se nahrání .csv souboru se seznamem zařízení přejděte do kapitoly Import CSV.

Kopírovat a vložit – po kliknutí můžete seznam adres zkopírovat ze schránky (tato funkce funguje podobně jako Import CSV).

note

Poznámka

Doporučujeme mobilním zařízením přiřadit alespoň jednoho uživatele. Abyste mohli používat personalizované politiky na iOS, je nutné uživateli přiřadit zařízení.

Abyste byli schopni rozpoznat jednotlivá zařízení, doporučujeme definovat název zařízení i v případě, kdy budete seznam importovat hromadně z CSV souboru. Jedná se o název, pod nímž následně uvidíte zařízení v sekci Počítače. Pokud ponecháte podle Název zařízení prázdné, jako název zařízení použije e-mailová adresa. To vám může způsobit potíže, pokud použijete stejnou e-mailovou adresu pro registraci více zařízení. Neboť více zařízení bude mít stejný název a nebudete je tak schopni od sebe odlišit.

6. Zaškrtněte možnost Souhlasím s licenčním ujednáním koncového uživatele a beru na vědomí zásady ochrany osobních údajů. Pro více informací se podívejte do kapitoly EULA.

7.Registrační zpráva – v této části vidíte obsah předdefinované zprávy, který bude uživateli doručen. V případně potřeby můžete upravit její předmět a obsah. Obsah okna Instrukce se zobrazí v e-mailu pod částí Obsah a bude obsahovat vámi zadaný název zařízení (nebo e-mailovou adresu) a registrační odkaz (URL). Pokud použijete u více zařízení stejnou e-mailovou adresu, v registračním e-mailu bude uvedeno více registračních odkazů. Na konec zprávy budou přidány instrukce pro uživatele (Android i iOS zařízení), které není možné měnit, podle kterých musí uživatel postupovat pro dokončení registrace zařízení.

8.Po kliknutí na tlačítko Registrovat se všem uživatelům odešle e-mail s postupem a unikátním registračním odkazem.

9.Pro dokončení registrace je vyžadována interakce ze strany uživatele. Více informací naleznete v následujících kapitolách:

Registrace zařízení s OS Android

Registrace iOS zařízení