Nástěnka

Nástěnka se zobrazí při prvotním přihlášení do ESET PROTECT Web Console. Standardně zobrazuje předdefinované přehledy o stavu vaší sítě. Prostřednictvím záložek v horní části se můžete přepínat mezi jednotlivými částmi nástěnky. Na každé nástěnce jsou umístěny jednotlivé přehledy.

Práce s nástěnkou

Přidat – kliknutím na ikonu add_new_default v záhlaví nástěnky vytvoříte novou záložku. Zadejte název nástěnky a akci dokončete kliknutím na Přidat nástěnku. Tím se vám vytvoří prázdná nástěnka, na kterou si můžete přidat přehledy.

icon_move_dragPřesunout – klikněte vlevo vedle názvu nástěnky a pomocí techniky drag & drop ji přesuňte na požadované místo.

Přizpůsobit – každou nástěnku si můžete přizpůsobit vašim potřebám přidáním vlastních přehledů i úpravou již existujících. Můžete měnit také velikost zobrazených přehledů včetně jejich pozice.

Nastavit jako výchozí – tato možnost je dostupná po kliknutím na ikonu ozubeného kolečka gear_icon vedle nadpisu Nástěnka.

Kliknutím na ozubené kolečko gear_icon vpravo od názvu nástěnky se zobrazí kontextové menu, ve kterém jsou dostupné následující akce:

update_default Aktualizovat

Kliknutím aktualizujete zobrazená data generovaného přehledu.

remove_default Odstranit

Kliknutím odstraníte nástěnku.

rename_default Přejmenovat

Kliknutím můžete změnit název nástěnky.

duplicate_default Duplikovat…

Kliknutím vytvoří kopii nástěnky ve své domovské složce.

Změnit rozložení

Pomocí této možnosti si můžete změnit rozložení nástěnky. Při změně může dojít k odstranění přehledů, které se do stávajícího rozložení nevejdou.

note

Poznámka

Následující předdefinované nástěnky není možné modifikovat: Přehled stavu a Přehled bezpečnosti

Ve výchozím stavu je nástěnka ESET PROTECT rozdělena do následujících částí:

Stav serveru

Nástěnka Přehled stavu je výchozí, a zobrazí při prvním přihlášení do ESET PROTECT. Naleznete zde souhrnné informace o stavu vámi spravované sítě.

Počet zařízení – zobrazuje počet spravovaných zařízení a filtrovaných podle naposledy reportovaného stavu. Kliknutím na konkrétní dlaždici se přepnete na záložku Počítače s aktivovaným filtrem.

Stav zařízení – zobrazuje počty spravovaných zařízení agregované podle platformy. Pokud ve skupině není žádné zařízení, zobrazí se informace popisující jejich připojení do ECA.

Stav připojení – zobrazuje poměr naposledy připojených spravovaných zařízení.

Stav verze produktu – zobrazuje podle platformy poměr mezi aktuálními a zastaralými verzemi bezpečnostních produktů. Kliknutím na červenou část grafu reprezentující zastaralé aplikace můžete po vybrání možnosti Aktualizovat nainstalované ESET produkty inicializovat jejich aktualizaci. Stav verze Neznámá se zobrazí v případě, kdy máte produkt ESET nainstalován, ale nebyla rozpoznána jeho verze (to se může stát například v brzké době po vydání nové verze produktu).

Stav spravované sítě – zobrazuje počet spravovaných a chráněných (stanice s agentem a bezpečnostním produktem), spravovaných (stanice s agentem), nespravovaných (stanice přidané do ESET PROTECT, ale zatím na nich nemáte nainstalovaného agenta) a nalezených (stanice, které ESET PROTECT nezná a detekoval je nástroj ESET Rogue Detection Sensor) zařízení ve vaší síti.

RSS kanál – zobrazuje RSS kanál z WeLiveSecurity a ESET Centra technické podpory (při vybrání češtiny z portálu servis.eset.cz). Kliknutím na ikonu ozubeného kolečka můžete vypnout automatické přehrávání, případně deaktivovat konkrétní RSS kanál.  

Přehled incidentů

Na této nástěnce máte přehled o všech nevyřešených detekcích za posledních 7 dní seskupených podle způsobu detekce, závažnosti a také přehled zařízení a uživatelů s největším výskytem detekcí.

Počítače

Na této záložce naleznete přehled o spravovaných klientech jako je stav ochrany, informace o operačním systému, chybějících aktualizacích atp.

Stav výkonu serveru

Zobrazuje informace o ESET PROTECT – jeho vytížení (sítě, CPU, paměti, databáze) – klienty, kteří mají problém s připojením k serveru atp.

Detekce antivirem

Poskytuje informace získané od antivirového modulu na jednotlivých klientech – aktivní detekce, detekce zaznamenané za posledních 7/30 dní, atp.

Firewall detekce

Přehled o všech zaznamenaných síťových událostech včetně jejich závažnosti.

ESET aplikace

Zobrazuje informace o stavu ESET aplikací ve vaší síti.

Dynamic Threat Defense

Pokud používáte ESET Dynamic Threat Defense, naleznete zde užitečné přehledy týkající se služby ESET Dynamic Threat Defense a ESET LiveGrid®.

Dostupné akce pro přehledy na nástěnce

expand_normal Změnit velikost

Kliknutím zobrazíte přehled v režimu celé obrazovky.

update_default Aktualizovat

Kliknutím aktualizujete zobrazená data.

download_default Stáhnout

Pro vygenerování a stažení přehledu klikněte na tlačítko Vygenerovat a stáhnout. Vybrat si můžete formát .pdf nebo .csv. CSV je vhodný formát pouze pro tabulková data a jako oddělovač je použit středník ;.

change_default Změnit…

Kliknutím změníte šablonu přehledu.

edit_default Změnit šablonu přehledu

Kliknutím upravíte šablonu přehledu. Následně se zobrazí průvodce, stejný jako při vytváření nové šablony přehledu.

scheduled Nastavit interval aktualizace

Kliknutím upravíte automatický interval pro aktualizaci zobrazených dat.

schedule_default Naplánovat

Naplánovat přehled – po kliknutí se zobrazí dialogové okno, ve kterém můžete definovat podmínku spuštění, kritérium a způsob doručení přehledu. Všechny naplánované přehledy naleznete na záložce Naplánované přehledy.

remove_default Odstranit

Kliknutím odstraníte přehled z nástěnky.

rename_default Přejmenovat

Kliknutím přejmenujete zobrazený přehled.

Tato buňka

Pomocí této možnosti si můžete změnit rozložení nástěnky. Při změně může dojít k odstranění přehledů, které se do stávajícího rozložení nevejdou.

Oprávnění

Aby měl k šabloně uživatel přístup, musí mít přiděleno potřebné oprávnění. Pro zobrazení dat na nástěnce a změnu zobrazených přehledů musí mít uživatel potřebná oprávnění. Na nástěnku si uživatel může přidat pouze přehledy, které jsou umístěny ve skupiny, do níž má přístup. V případě, že uživatel nemá přiřazeno oprávnění pro čtení Přehledů a nástěnky, neuvidí žádná data. Standardně se všechna data zobrazí pouze předdefinovanému uživateli Administrator.

important

Důležité

Číst – uživatel si může zobrazit kategorie přehledů a jednotlivé přehledy. Na základě šablon si uživatel může přehledy vygenerovat. Uživateli se budou přehledy zobrazovat na nástěnce.

Použít – oprávnění pro změnu přehledů zobrazených na nástěnce. Uživatel si může vybrat některý z existujících přehledů.

Zápis – oprávnění pro vytvoření, úpravu nebo odebrání šablon přehledů a jejich kategorií.

Všechny předdefinované přehledy jsou umístěny ve statické skupině Všechna zařízení.