Počítače

Všechna zařízení přidaná do ESET PROTECT naleznete v této sekci rozdělené do skupin. Každé zařízení členem právě jedné statické skupiny. Po kliknutí na konkrétní skupinu se v pravé části zobrazí seznam všech klientů, kteří se nacházejí v dané skupině.

Nespravovaná zařízení icon_unmanaged (stanice bez ESET Management Agenta) mají symbol prázdného kolečka. Zpravidla se nacházejí ve skupině Ztráty a nálezy. Stav bezpečnostního produktu reportovaný do ESET PROTECT se může lišit od toho, co se uživateli zobrazuje v hlavním okně programu na záložce Stav ochrany. Vybrané stavy (například dostupnost aktualizací OS nebo vypnutý systémový firewall) totiž reportuje samostatně agent a dále záleží na konfiguraci bezpečnostního produktu. Pro přesunutí stanice do jiné skupiny můžete využít například techniku drag & drop.

Po kliknutí na tlačítko Přidat nové se zobrazí následující možnosti:

icon_computer Počítače – vybráním přidáte počítače do dané statické skupiny.

mobile_default Mobilní zařízení –  – vybráním přidáte mobilní zařízení do dané statické skupiny.  

update_default Synchronizovat s adresářovým serverem – vybráním vytvoříte serverovou úlohu pro synchronizaci statické skupiny.

Kliknutím na zařízení se zobrazí kontextové menu s dostupnými akcemi, které nad zařízením můžete provést. Najednou můžete vybrat více zařízení a poté v dolní části obrazovky kliknout na tlačítko Akce. Seznam dostupných akcí se může v závislosti na zařízení (počítač/telefon) lišit. Více informací o jednotlivých ikonách a stavech naleznete v této kapitole. Kliknutím na číslo ve sloupci Upozornění budete přesměrování do odpovídající sekce v detailech počítače.

Ve sloupci Naposledy připojeno je uvedeno datum a čas posledního připojení spravovaného zařízení k serveru. V závislosti na hodnotě ve sloupci Naposledy připojeno se informace zvýrazní, abyste mohli snáze rozpoznat nepřipojující se zařízení

oŽlutá (chyba) – počítač se k serveru nepřipojil mezi 2 až 14 dny.

oČervená (varování) – počítač se k serveru připojil před více než 14 dny.

Filtrování

Zařízení můžete filtrovat mnoha způsoby:

Standardní filtr: Pro vytvoření filtru klikněte na tlačítko Přidat filtr. Následně si ze seznamu vyberte požadovaný filtr. Do zobrazených polí zadejte požadovaný vyhledávací výraz a potvrďte klávesou Enter. Aktivní filtr je zvýrazněn modře.

Zařízení můžete filtrovat podle stavu: validation-status-icon-error červená – Chyby, validation-status-icon-warning žlutá – Varování, icon_success zelená – OK a icon_unmanaged šedá – Nespravovaná zařízení. Ikona představuje aktuální stav bezpečnostního produktu ESET na daném klientovi. Kombinací jednotlivých filtrů můžete zobrazit pouze klienty, kteří vyhovují aktivním filtrům. Například pro zobrazení pouze počítačů s upozorněním validation-status-icon-warning ponechte aktivním oranžovou ikonu a zbývající deaktivujte. Pro zobrazení pouze klientů s upozorněním validation-status-icon-warning a chybami validation-status-icon-error nechte aktivní červenou a oranžovou ikonu.

Po kliknutí na Přidat filtr > Kategorie produktu můžete filtrovat konkrétní typy zařízení nebo počítače podle nainstalovaných produktů.

oVšechna zařízení – tuto možnost vyberte pro deaktivaci všech ostatních filtrů a zobrazení všech zařízení. Kombinací výše uvedených možností pro filtrování můžete vhodně omezit množství zobrazených dat.

oChráněno produktem ESET – zobrazí zařízení, na kterých je nainstalován konkrétní bezpečnostní produkt ESET.

oESET PROTECT – jednotlivé komponenty ESET PROTECT infrastruktury jako Agent, ESET RD Sensor, …

oOstatní (Shared Local Cache, Virtual Appliance, Enterprise Inspector Agent, Enterprise Inspector Server).

Zaškrtnutím možnosti Zobrazit podskupiny zobrazíte také zařízení, která se nacházejí v podskupinách právě vybrané skupiny.

Přizpůsobení filtrů a rozložení

Web Console si můžete přizpůsobit svým potřebám:

Správa postranního panelu a hlavní tabulky zobrazující data.

Přidáním filtrů a jejich uložením jako předvolby. Pro filtrování zobrazených objektů můžete využít štítky.

note

Poznámka

Pokud jste v seznamu počítač nenalezli i přesto, že je součástí ESET PROTECT infrastruktury, ujistěte se, že máte všechny filtry vypnuté a je aktivní možnost Zobrazit podskupiny.