Získat soubor z karantény

Pomocí této úlohy můžete vzdáleně získat obsah karantény z cílové stanice. Prostřednictví této úlohy nahráváte soubor umístěný v karanténě do sdílené složky ve své síti. Proto byste měli být při použití této úlohy opatrní a používat ji s rozmyslem.

Pro vytvoření nové klientské úlohy přejděte v hlavním menu Web Console na záložku Úlohy a klikněte na tlačítko Nová… > add_new_defaultKlientská úloha. Případně na záložce Počítače klikněte na požadované zařízení a v kontextovém menu vyberte možnost Nová úloha.

Obecné

V této části zadejte obecné informace o vytvářené úloze, jako je název a volitelně popis. Pro přiřazení štítku klikněte na možnost Vybrat štítky.
V rozbalovacím menu Úloha si vyberte typ úlohy, kterou chcete vytvořit a konfigurovat. Pokud jste typ úlohy definovali před kliknutím na tlačítko Nová, její typ již bude předvybrán. Na základě typu úlohy se mění možnosti její konfigurace a chování (viz seznam klientských úloh).

Nastavení

Objekt v karanténě – vyberte objekt v karanténě, který chcete získat.

Heslo k objektu – zadejte heslo, kterým bude výsledný archiv z bezpečnostních důvodů opatřen. Mějte na paměti, že heslo se zobrazí v čitelné podobě v odpovídajícím přehledu.

Nahrát do – zadejte umístění, do kterého chcete objekt z karantény nahrát. Použijte následující syntaxi: smb://server/share

Uživatelské jméno/heslo pro nahrání– pokud je pro přístup a zápis do zadaného umístění (síťové úložiště atp.) vyžadováno oprávnění, zadejte platné přihlašovací údaje. Pokud se jedná o doménového uživatele, použijte formát DOMAIN\username.

Souhrn

Zkontrolujte, zda parametry klientské úlohy vyhovují vašim potřebám a klikněte na tlačítko Dokončit. Klientská úloha se vytvoří a zobrazí se pop-up okno:

Doporučujeme kliknout na tlačítko Vytvořit podmínku spuštění, prostřednictvím které definujte cíl, nad kterým chcete úlohu spustit.

Pokud okno zavřete, můžete podmínku spuštění vytvořit později. Pro pozdější vytvoření podmínky spuštění klikněte na instanci dané úlohy a z kontextového menu vyberte možnost Spustit na.

client_task_finish

V sekci Úlohy je u každé úlohy uveden průběh, ikona stavu a zobrazit si můžete její detaily.

note

Poznámka

Při tvorbě podmínky spuštění se ujistěte, že jste vybrali cíl, na kterém se objekt v karanténě skutečně nachází.

Objekt z karantény se následně nahraje do vámi definovaného umístění:

Soubor je uložen do .zip archivu opatřeného heslem. Heslo k .zip je jeho název (kontrolní součet objektu v karanténě).

Soubor je v archivu bez přípony. Pro jeho obnovení soubor přejmenujte a přidejte do názvu původní příponu.