Aktualizace součástí ESET PROTECT

Pomocí této úlohy aktualizujete komponenty ESET PROTECT infrastruktury (ESET Management Agent, ESET PROTECT Server, Web Console nebo MDM) na novější verzi. Neslouží však k aktualizaci Apache Tomcat nebo Apache HTTP Proxy. Aktualizaci provádí ESET Management Agent, proto je možné aktualizovat pouze stanice, na kterých je nainstalován. Pro aktualizaci ESET PROTECT Serveru musí být na serveru nainstalovaného agenta.

important

Důležité

Tuto úlohu pro aktualizaci na ESET PROTECT 8.0 můžete použít pouze v případě, kdy provozujete ERA alespoň ve verzi 6.5. Pro více informací se podívejte do instalační příručky.

Při aktualizaci ERA 6.x nejprve aktualizujte serverovou část na ESET PROTECT, následně agenty. ESET Management Agent používá nový replikační protokol, který není kompatibilní s ERA serverem 6.x.

Pro zabránění selhání klientské úlohy provede ESET Management Agent před spuštění úlohy pro instalaci/aktualizaci produktu ESET kontrolu, zda:

má stanice přístup k repozitáři,

je dostatek místa na disku pro instalaci produktu (neověřuje se na Linuxu).

 

note

Poznámka

ESET PROTECT8 vás automaticky upozorní na dostupnost nové verze ESET PROTECT serveru.

Povídejte se na další možnosti, jak aktualizovat ESET PROTECT na nejnovější verzi.

Pro vytvoření nové klientské úlohy přejděte v hlavním menu Web Console na záložku Úlohy a klikněte na tlačítko Nová… > add_new_defaultKlientská úloha. Případně na záložce Počítače klikněte na požadované zařízení a v kontextovém menu vyberte možnost Nová úloha.

Obecné

V této části zadejte obecné informace o vytvářené úloze, jako je název a volitelně popis. Pro přiřazení štítku klikněte na možnost Vybrat štítky.
V rozbalovacím menu Úloha si vyberte typ úlohy, kterou chcete vytvořit a konfigurovat. Pokud jste typ úlohy definovali před kliknutím na tlačítko Nová, její typ již bude předvybrán. Na základě typu úlohy se mění možnosti její konfigurace a chování (viz seznam klientských úloh).

Nastavení

Zaškrtněte možnost Souhlasím s licenčním ujednáním koncového uživatele a beru na vědomí zásady ochrany osobních údajů. Pro více informací se podívejte do kapitoly EULA.

Referenční ESET PROTECT Server – ze seznamu vyberte referenční verzi ESET PROTECT serveru. Referenční server určuje, jaké verze ESET PROTECT součástí a bezpečnostních produktů se nainstalují.

Pokud chcete vynutit restart operační systému, pokud jej instalace vyžaduje, vyberte možnost Automaticky restartovat, když je potřeba. Necháte-li tuto možnost neaktivní, rozhodnutí o restartu je na uživateli počítače. V tomto případě restartujte počítač ručně.

Souhrn

Zkontrolujte, zda parametry klientské úlohy vyhovují vašim potřebám a klikněte na tlačítko Dokončit. Klientská úloha se vytvoří a zobrazí se pop-up okno:

Doporučujeme kliknout na tlačítko Vytvořit podmínku spuštění, prostřednictvím které definujte cíl, nad kterým chcete úlohu spustit.

Pokud okno zavřete, můžete podmínku spuštění vytvořit později. Pro pozdější vytvoření podmínky spuštění klikněte na instanci dané úlohy a z kontextového menu vyberte možnost Spustit na.

client_task_finish

V sekci Úlohy je u každé úlohy uveden průběh, ikona stavu a zobrazit si můžete její detaily.