Instalace aplikace

Pomocí této úlohy můžete na cílovou stanici nainstalovat konkrétní aplikaci, případně provést její aktualizaci. Primárně je tato úloha určena pro instalaci bezpečnostních produktů ESET, ale můžete ji použít k instalaci jakékoli aplikace.

Pro vytvoření nové klientské úlohy přejděte v hlavním menu Web Console na záložku Úlohy a klikněte na tlačítko Nová… > add_new_defaultKlientská úloha. Případně na záložce Počítače klikněte na požadované zařízení a v kontextovém menu vyberte možnost Nová úloha.

Pro zabránění selhání klientské úlohy provede ESET Management Agent před spuštění úlohy pro instalaci/aktualizaci produktu ESET kontrolu, zda:

má stanice přístup k repozitáři,

je dostatek místa na disku pro instalaci produktu (neověřuje se na Linuxu).

 

note

Poznámka

Obě komponenty (ESET PROTECT Server i ESET Management Agent) vyžadují přístup k internetu, aby se dokázaly připojit k repozitáři a provést z něj instalaci. Pokud nemáte přístup k internetu, vzdálená instalace selže, a je nutné aplikace instalovat lokálně.

Pokud zašlete klientskou úlohu pro instalaci aplikace na počítač, který je v doméně, a máte instalační balíček uložen na síťové složce, musí mít počítač (nikoli uživatel) oprávnění pro čtení z dané složky. Provést to můžete prostřednictvím těchto kroků:

1.Přidejte účet počítače do Active Directory (například NewComputer$).

2.Ve vlastnostech složky s instalačním balíčkem přidělte na záložce Sdílení oprávnění pro čtení objektu NewComputer$. Mějte na paměti, že na konci názvu počítače je nutné ponechat znak "$".

Instalace ze sdílených umístění je možné pouze v případě, že je stanice členem domény.

Obecné

V této části zadejte obecné informace o vytvářené úloze, jako je název a volitelně popis. Pro přiřazení štítku klikněte na možnost Vybrat štítky.
V rozbalovacím menu Úloha si vyberte typ úlohy, kterou chcete vytvořit a konfigurovat. Pokud jste typ úlohy definovali před kliknutím na tlačítko Nová, její typ již bude předvybrán. Na základě typu úlohy se mění možnosti její konfigurace a chování (viz seznam klientských úloh).

Nastavení

Klikněte na <Vybrat ESET licenci> a vyberte vhodnou licenci, která se použije pro aktivaci produktu instalovaného na cílové zařízení. Výběr licence bude fungovat pouze pro produkty instalované z repozitáře, nikoli vlastní URL.

Klikněte na <Vybrat balíček> a instalační balíček vyberte z repozitáře nebo zadejte konkrétní URL k instalačnímu balíčku. Následně se zobrazí seznam dostupných balíčků, které je možné z repozitáře nainstalovat (například ESET Endpoint Security). Vyberte požadovaný cíl a klikněte na tlačítko OK. Pokud vyberete možnost Instalovat balíček z URL, adresu zadávejte ve tvaru (nepoužívejte URL, které vyžadují autentifikaci):

http://adresa_serveru/balicek.msi – pokud instalujete z veřejného serveru nebo máte v síti vlastní HTTP server,

file://\\unc_cesta\balicek.msi – pokud instalujete ze síťového úložiště,

file://C:\installs\balicek.msi – pokud je instalační balíček na klientské stanici, na které úlohu chcete spustit.

 

Zaškrtněte možnost Souhlasím s licenčním ujednáním koncového uživatele a beru na vědomí zásady ochrany osobních údajů. Pro více informací se podívejte do kapitoly EULA.

V případě potřeby můžete zadat parametry instalace, jinak ponechte toto pole prázdné.

Instalace prostřednictvím příkazového řádku můžete využít pouze v případě, kdy je grafické rozhraní MSI instalátoru spuštěno v některém z omezených režimů (reduced, basic nebo none).

Pro více informací, jaké přepínače podporuje konkrétní verze msiexec, se podívejte do dokumentace Windows Installer.

Instrukce pro instalaci bezpečnostních produktů ESET prostřednictvím příkazového řádku naleznete v odpovídajících online příručkách:

oProdukty určené pro ochranu stanic

oProdukty určené pro ochranu serverů

Pokud chcete vynutit restart operační systému, pokud jej instalace vyžaduje, vyberte možnost Automaticky restartovat, když je potřeba. Necháte-li tuto možnost neaktivní, rozhodnutí o restartu je na uživateli počítače. V tomto případě restartujte počítač ručně.

Instalace aplikací třetích stran

Pomocí této úlohy můžete instalovat také aplikace třetích stran.

Operační systém

Podporované typy instalačních balíčků

Podpora parametrů

Windows

.msi

Instalační .msi balíček se vždy pouští jako tichá instalace.

Není možné definovat msiexec parametry. Použít můžete pouze parametry samotného instalačního balíčku, které jsou pro každou aplikaci odlišné (pokud existují).

Linux

.deb, .rpm, .sh

Parametry můžete použít pouze u .sh souborů (.deb a .rpm balíčky nepodporují parametry).

macOS

.pkg, .dmg (obsahující.pkg soubor)

 

Instalační parametry nejsou podporovány.

Android

.apk

iOS

.ipa

example

Příklad

Chcete pomocí skriptu install_script.sh nainstalovat aplikaci na linux, který má dva parametry: -a představuje první parametr, -b představuje druh parametr.

Instalace v terminálu (pod uživatelem root ze složky, kde je skript install_script.sh umístěn):

./install_script.sh -a parameter_1 -b parameter_2

Instalace prostřednictvím úlohy:

Do pole Instalovat balíček z URL zadejte cestu k souboru, například: file:///home/user/Desktop/install_script.sh

Jako parametry instalace zadejte: -a parameter_1 -b parameter_2.

Souhrn

Zkontrolujte, zda parametry klientské úlohy vyhovují vašim potřebám a klikněte na tlačítko Dokončit. Klientská úloha se vytvoří a zobrazí se pop-up okno:

Doporučujeme kliknout na tlačítko Vytvořit podmínku spuštění, prostřednictvím které definujte cíl, nad kterým chcete úlohu spustit.

Pokud okno zavřete, můžete podmínku spuštění vytvořit později. Pro pozdější vytvoření podmínky spuštění klikněte na instanci dané úlohy a z kontextového menu vyberte možnost Spustit na.

client_task_finish

V sekci Úlohy je u každé úlohy uveden průběh, ikona stavu a zobrazit si můžete její detaily.

Seznam chybových zpráv při instalaci

Instalační balíček nebyl nalezen.

Je vyžadována novější verze Windows Installer Service.

Nainstalovaná je jiná verze produktu nebo konfliktní aplikace.

Již probíhá jiná instalace. Před pokračováním dokončete tuto instalaci.

Instalace nebo odinstalace byla úspěšně dokončena, ale je vyžadován restart.

Úloha selhala z důvodu výskytu chyby. Otevřete si trace log ESET Management Agenta, případně protokol software-install.log a najděte návratový kód instalátoru.