Obnovit klonovaného ESET Agenta

Pokud ve své síti klonujete a znovu nasazujete systémy s již nainstalovaným ESET Management Agentem dle scénáře popsaného v Databázi znalostí, pak více agentů má stejné SID, což způsobí problémy. Pomocí této úlohy resetujete agenty na cílových zařízeních a zajistíte unikátní ID pro každou instalaci.

ESET Management Agent na Windows detekuje klonované stanice automaticky a není v takovém případě potřeba tuto úlohu používat. Tuto úlohu pro rozdělení klonů potřebujete pouze pro klonovaná zařízení s OS linux, macOS a Windows zařízení s vypnutou detekcí hardware.

Pro vytvoření nové klientské úlohy přejděte v hlavním menu Web Console na záložku Úlohy a klikněte na tlačítko Nová… > add_new_defaultKlientská úloha. Případně na záložce Počítače klikněte na požadované zařízení a v kontextovém menu vyberte možnost Nová úloha.

Obecné

V této části zadejte obecné informace o vytvářené úloze, jako je název a volitelně popis. Pro přiřazení štítku klikněte na možnost Vybrat štítky.
V rozbalovacím menu Úloha si vyberte typ úlohy, kterou chcete vytvořit a konfigurovat. Pokud jste typ úlohy definovali před kliknutím na tlačítko Nová, její typ již bude předvybrán. Na základě typu úlohy se mění možnosti její konfigurace a chování (viz seznam klientských úloh).

warning

Varování

Tuto úlohu spouštějte s rozmyslem. Po spuštění dojde k resetování ESET Management Agenta a všechny běžící úlohy budou přerušeny.

note

Poznámka

Pro tuto úlohu není dostupné žádné nastavení.

Souhrn

Zkontrolujte, zda parametry klientské úlohy vyhovují vašim potřebám a klikněte na tlačítko Dokončit. Klientská úloha se vytvoří a zobrazí se pop-up okno:

Doporučujeme kliknout na tlačítko Vytvořit podmínku spuštění, prostřednictvím které definujte cíl, nad kterým chcete úlohu spustit.

Pokud okno zavřete, můžete podmínku spuštění vytvořit později. Pro pozdější vytvoření podmínky spuštění klikněte na instanci dané úlohy a z kontextového menu vyberte možnost Spustit na.

client_task_finish

V sekci Úlohy je u každé úlohy uveden průběh, ikona stavu a zobrazit si můžete její detaily.