Obnovení modulů

Pokud máte podezření, že aktualizace modulů bezpečnostního produktu ESET způsobuje nestabilní chování počítače (případně jste nechtěli testovací aktualizace aplikovat na všechny stanice), pomocí této úlohy můžete vrátit předchozí verzi modulů a na stanovený časový interval zakázat jejich další aktualizace. Po provedení této úlohy se na klientské stanici vrátí starší verze modulů.

Pro vytvoření nové klientské úlohy přejděte v hlavním menu Web Console na záložku Úlohy a klikněte na tlačítko Nová… > add_new_defaultKlientská úloha. Případně na záložce Počítače klikněte na požadované zařízení a v kontextovém menu vyberte možnost Nová úloha.

Obecné

V této části zadejte obecné informace o vytvářené úloze, jako je název a volitelně popis. Pro přiřazení štítku klikněte na možnost Vybrat štítky.
V rozbalovacím menu Úloha si vyberte typ úlohy, kterou chcete vytvořit a konfigurovat. Pokud jste typ úlohy definovali před kliknutím na tlačítko Nová, její typ již bude předvybrán. Na základě typu úlohy se mění možnosti její konfigurace a chování (viz seznam klientských úloh).

Nastavení

V této části stanovte interval, po jakou dobu chcete pozastavit aktualizace.

Akce

Povolit aktualizace – opětovně povolí aktualizace.

Obnovit moduly a pozastavit aktualizaci – vyberte interval (24/36/48 hodin, do odvolání), na jakou dobu chcete aktualizace pozastavit.

important

Důležité

Při použití možnosti do odvolání buďte opatrní, představuje bezpečnostní riziko.

Souhrn

Zkontrolujte, zda parametry klientské úlohy vyhovují vašim potřebám a klikněte na tlačítko Dokončit. Klientská úloha se vytvoří a zobrazí se pop-up okno:

Doporučujeme kliknout na tlačítko Vytvořit podmínku spuštění, prostřednictvím které definujte cíl, nad kterým chcete úlohu spustit.

Pokud okno zavřete, můžete podmínku spuštění vytvořit později. Pro pozdější vytvoření podmínky spuštění klikněte na instanci dané úlohy a z kontextového menu vyberte možnost Spustit na.

client_task_finish

V sekci Úlohy je u každé úlohy uveden průběh, ikona stavu a zobrazit si můžete její detaily.