Aktualizace ESET aplikací

Klientskou úlohu na Instalaci aplikace můžete použít stejným způsobem pro aktualizaci bezpečnostního produktu na novou verzi. Spuštěním novějšího instalačního balíčku dojde k přeinstalování koncového produktu na novou verzi.

Pro vytvoření nové klientské úlohy přejděte v hlavním menu Web Console na záložku Úlohy a klikněte na tlačítko Nová… > add_new_defaultKlientská úloha. Případně na záložce Počítače klikněte na požadované zařízení a v kontextovém menu vyberte možnost Nová úloha.

Obecné

V této části zadejte obecné informace o vytvářené úloze, jako je název a volitelně popis. Pro přiřazení štítku klikněte na možnost Vybrat štítky.
V rozbalovacím menu Úloha si vyberte typ úlohy, kterou chcete vytvořit a konfigurovat. Pokud jste typ úlohy definovali před kliknutím na tlačítko Nová, její typ již bude předvybrán. Na základě typu úlohy se mění možnosti její konfigurace a chování (viz seznam klientských úloh).

Nastavení

ESET licence – při aktualizaci není nutné vybírat licenci. Licenci vyberte pouze v případě, kdy produkt zatím není aktivován nebo jej chcete přeaktivovat jinou licencí.

Instalační balíček – z repozitáře si vyberte verzi, na kterou chcete aktualizovat.

Zaškrtněte možnost Souhlasím s licenčním ujednáním koncového uživatele a beru na vědomí zásady ochrany osobních údajů. Pro více informací se podívejte do kapitoly EULA.

Souhrn

Zkontrolujte, zda parametry klientské úlohy vyhovují vašim potřebám a klikněte na tlačítko Dokončit. Klientská úloha se vytvoří a zobrazí se pop-up okno:

Doporučujeme kliknout na tlačítko Vytvořit podmínku spuštění, prostřednictvím které definujte cíl, nad kterým chcete úlohu spustit.

Pokud okno zavřete, můžete podmínku spuštění vytvořit později. Pro pozdější vytvoření podmínky spuštění klikněte na instanci dané úlohy a z kontextového menu vyberte možnost Spustit na.

client_task_finish

V sekci Úlohy je u každé úlohy uveden průběh, ikona stavu a zobrazit si můžete její detaily.

 

important

Důležité

Úloha pro instalaci aplikací neslouží k aktualizaci součástí ESET PROTECT infrastruktury (Agent, Server, MDM). K tomuto účelu slouží úloha pro aktualizaci součástí. Prostřednictvím klientské úlohy na instalaci aplikace můžete aktualizovat pouze komponentu Rogue Detection Sensor.

Okamžitou aktualizaci produktu ESET můžete inicializovat přímo z Nástěnky prostřednictvím akce jedním kliknutím.

Pro úspěšnou aktualizaci produktu přejděte do této kapitoly.