Statické skupiny

Statické skupiny slouží pro:

Třídění zařízení do skupin a podskupin,

Třídění objektů (politik, úloh, ...),

Definování domovské skupiny pro uživatele.

 

Vytvořit si můžete libovolnou statickou skupinu, a ručně do ní přesunout požadovaná zařízení. Mějte na paměti, že každé zařízení (počítač nebo mobilní zařízení) se může nacházet pouze v jedné statické skupině. Možnosti pro správu skupin máte k dispozici pod tlačítkem Skupina, které naleznete v dolní části okna.

V ESET PROTECT jsou předdefinovány dvě statické skupiny:

Všechna zařízení – hlavní skupina pro všechna zařízení připojená k ESET PROTECT Serveru. Všechny objekty vytvořené administrátorem se automaticky ukládají do této skupiny. Skupina je zobrazena vždy, a není možné změnit její název, jinak ji upravit nebo odstranit. Pokud přidělíte dalším uživatelům oprávnění pro přístup k této skupině, uvidí všechny objekty a skupiny.

Skupina Ztráty a nálezy je potomkem skupiny Všechna zařízení. Při prvním připojení klienta k ESET PROTECT Serveru je počítač automaticky umístěn do této skupiny. Skupinu můžete přejmenovat, nebo přesunout do jiné skupiny, ale nemůžete ji odstranit.

important

Důležité

Statickou skupinu můžete odstranit v případě, kdy:

Máte oprávnění pro zápis do této skupiny,

Skupina je prázdná (nejsou v ní žádné počítače ani objekty).

V případě, že skupina obsahuje objekty, pokus o její odstranění selže. Pro ověření, zda se v konkrétní skupině nacházejí objekty využijte filtr Přístup skupiny (například v části Instalační balíčky.

access_group Klikněte na tlačítko Vybrat a vyfiltrujte si objekty, které patří do konkrétní statické skupiny. Následně je můžete odstranit, případě přesunout do jiné skupiny.