Vytvoření politiky pro ESET Management Agenta, aby se připojoval na nový ESET PROTECT Server

Prostřednictvím politiky můžete ovlivnit konfiguraci ESET Management Agenta. Následující postup můžete využít při migraci klientů na nový ESET PROTECT Server.

Pro vytvoření nové politiky, ve které definujete novou IP adres ESET PROTECT serveru a přiřadíte ji všem klientům: Přejděte v hlavním menu Web Console na záložku Politiky a klikněte na tlačítko Nová politika.

Obecné

Nejprve zadejte název nové politiky. Pole Popis je nepovinné.

Nastavení

Dále z rozbalovacího menu Produkt vyberte ESET Management Agent. V konfigurační šabloně přejděte na záložku Připojení a klikněte na Změnit seznam serverů na řádku Připojovat se k těmto serverům.

admin_policies_wizard4

Zobrazí se seznam adres, ke kterým se má ESET Management Agent připojovat, aby se spojil s ESET PROTECT serverem. V zobrazeném dialogovém okně klikněte na tlačítko Přidat a do pole Adresa zadejte název nebo IP adresu serveru, na kterém máte nainstalovaný nový ESET PROTECT Server. Port pro komunikaci je standardně předvyplněn. Pokud jste jej neměnili, ponechte tedy výchozí hodnotu 2222.

policy_connection_server_02

Pokud jste upravovali stávající politiku a máte v seznamu více záznamů, prostřednictvím šipek můžete ovlivnit prioritu jednotlivých serverů. Ujistěte se, že nově přidaný server je na začátku seznamu a akci dokončete kliknutím na tlačítko Uložit.

Přiřadit

V této části vyberte cíl (počítač, mobilní zařízení nebo skupinu), kterému chcete danou politiku přiřadit.

admin_pol_assign

Po kliknutí na tlačítko Přiřadit se zobrazí dialogové okno se všemi statickými i dynamickými skupinami. Vyberte požadovaný cíl a klikněte na tlačítko OK.

admin_assign_policy_to_client01

Souhrn

Zkontrolujte, zda nastavení odpovídá vašim představám a pro vytvoření politiky klikněte na tlačítko Dokončit. Politika se na cíl aplikuje při jeho příštím připojení k ESET PROTECT serveru (dle nastaveného intervalu připojení agenta).

note

Poznámka

Pro okamžité aplikování politiky můžete na cílový počítač odeslat žádost o probuzení.