Vytvoření politiky pro restrikci iOS zařízení a nastavení Wi-Fi sítě

Prostřednictvím politiky pro iOS mobilní zařízení můžete vynutit restrikce a firemní politiku. Prostřednictvím politiky pro iOS zařízení můžete vzdáleně vynutit jeho konfiguraci a omezit používání některých funkcí. Nastavit můžete například, to znamená, že se zařízení automaticky připojí k firemní bezdrátové sítě. Stejným způsobem můžete nastavit VPN, přístup k firemní poště atp.

Pro tvorbu politik určených pro iOS zařízení platí níže uvedená pravidla a doporučení. Nastavení, která se uplatní pouze na DEP zařízeních (zařízeních registrovaných na portálu Apple DEP) jsou označena ikonou . V politikách určených pro non-DEP zařízení nedoporučujeme konfigurovat možnosti určené výhradně pro DEP zařízení.

note

Poznámka

Mějte na paměti, že některé restrikce se nemusí uplatnit na starších verzích iOS. Všechny možnosti podporuje iOS 8 a novější.

Na následujícím příkladu si ukážeme, jak vytvořit politiku, která zabrání uživatelům používání fotoaparátu, aplikace FaceTime a nastaví parametry Wi-Fi pro automatické připojení k firemní bezdrátové síti, pokud je v dosahu. Vybráním možnosti Automaticky připojit zajistíte automatické připojení iOS zařízení k této síti. Mějte na paměti, že politika je vždy nadřazena uživatelskému nastavení.

Obecné

Nejprve zadejte název nové politiky, volitelně její popis. Pole Popis je nepovinné.

Nastavení

Dále z rozbalovacího menu Produkt vyberte ESET Mobile Device Management for iOS, pro který chcete vytvořit politiku. V konfigurační šabloně přejděte na záložku Restrikce. Pomocí přepínače deaktivujte možnost Povolit použití fotoaparátu. Všimněte si, že se zároveň deaktivovala možnost pro aktivaci aplikace FaceTime, protože ta nemůže fungovat bez fotoaparátu.

Create_a_Policy_for_iOS_MDM_restrictions

Pro konfiguraci Wi-Fi přejděte do části Ostatní a klikněte na Změnit u položky Seznam Wi-Fi připojení. Následně se zobrazí seznam Wi-Fi připojení. Klikněte na tlačítko Přidat a definujte detaily Wi-Fi sítě. Konfiguraci uložte kliknutím na tlačítko Uložit.

Create_a_Policy_for_iOS_MDM_WiFi

Service Set Identifier (SSID) – zadejte SSID bezdrátové sítě.

Automaticky připojovat – pokud je tato možnost aktivní (standardně zapnuta), zařízení se automaticky připojí k této síti, pokud je v dosahu.

Nastavení zabezpečení:

Typ šifrování – z rozbalovacího menu vyberte způsob šifrování. Ujistěte se, že vybraná hodnota odpovídá parametrům dané Wi-Fi sítě.

Heslo – do tohoto pole zadejte heslo pro přístup do sítě.

Nastavení proxy – nepovinné. pokud ve své síti používáte pro přístup do internetu proxy, nastavte ji v této části.

Přiřadit

V této části vyberte cíl (počítač, mobilní zařízení nebo skupinu), kterému chcete danou politiku přiřadit.

admin_pol_assign

Po kliknutí na tlačítko Přiřadit se zobrazí dialogové okno se všemi statickými i dynamickými skupinami. Vyberte požadovaný cíl a klikněte na tlačítko OK.

admin_assign_policy_to_client01

Souhrn

Zkontrolujte, zda nastavení odpovídá vašim představám a pro vytvoření politiky klikněte na tlačítko Dokončit. Politika se na cíl aplikuje při jeho příštím připojení k ESET PROTECT serveru (dle nastaveného intervalu připojení agenta).