Oznámení

Oznámení představují účinný a pohodlný nástroj pro zjištění stavu vaší sítě. Při výskytu definované události (na základě konfigurace oznámení) ve vaší síti si můžete nechat zaslat upozornění jako SNMP Trap, na syslog server nebo prostřednictvím e-mailu. K dispozici máte několik předdefinovaných automatických oznámení zaměřené na detekci hrozeb, informování o zastaralých verzí produktů ve vaší síti atp. Podrobné informace o oznámení a jeho podmínce spuštění naleznete v popisu oznámení.

notifications

Pro vytvoření nového oznámení klikněte v dolní části na tlačítko Nové oznámení.

Možnosti pro správu oznámení se zobrazí po vybrání konkrétního oznámení a následném kliknutí na tlačítko Akce.

Pro vytvoření filtru klikněte na tlačítko Přidat filtr. Následně si ze seznamu vyberte požadovaný filtr. Do zobrazených polí zadejte požadovaný vyhledávací výraz a potvrďte klávesou Enter. Aktivní filtr je zvýrazněn modře.

 

Oznámení, uživatelé a oprávnění

Použití oznámení vázáno na oprávnění uživatele. Oznámení se vždy spustí pod uživatelem, který naposledy oznámení upravoval. Uživatel uvidí pouze oznámení, ke kterým má přístup. V rámci oznámení obdržíte data výhradně z objektů, ke kterým máte přístup (alespoň pro čtení).

important

Důležité

Pro správnou funkčnost oznámení je nezbytné, aby uživatel měl potřebná oprávnění ke všem odkazovaným objektům (zařízením, skupinám, šablonám, ...). Obecně k tomu stačí oprávnění Číst a Použít. Pokud uživatel nemá potřebná oprávnění, nebo o ně kdykoli přijde, oznámení nebude fungovat. Nefunkční oznámení budou zvýrazněna oranžově a upozornění se zašle uživateli na definovaný e-mail v oznámení.

Vytvoření oznámení – pro vytvoření oznámení musí mít uživatel oprávnění pro vytváření (Zápis) oznámení ve své domovské skupině. Všechna nově vytvořená oznámení se uloží do jeho domovské skupiny.

Úprava oznámení – pro změnu oznámení musí mít uživatel oprávnění pro vytváření (Zápis) oznámení v konkrétní statické skupině.

Odebrání oznámení – pro odebrání oznámení musí mít uživatel oprávnění pro vytváření (Zápis) oznámení v konkrétní statické skupině.

example

Příklad

Filip, jehož domovskou skupinou je Filipova skupina, chce odstranit (případně upravit) Oznámení 1: Protože oznámení vytvořil Petr, je umístěno v jeho domovské skupině (Petrova skupina). Aby mohl Filip upravit Oznámení 1:

Filip musí mít přiřazenou sadu oprávnění s hodnotou Zápis u položky Oznámení.

V sadě oprávnění musí být vybrána Petrova skupina v sekci Statické skupiny.

Klonování a VDI

Pro detekci klonovaných stanic máme předpřipravena tři oznámení, které si můžete v případě potřeby upravit nebo je využít při tvorbě vlastních.

Přizpůsobení filtrů a rozložení

Web Console si můžete přizpůsobit svým potřebám:

Správa postranního panelu a hlavní tabulky zobrazující data.

Přidáním filtrů a jejich uložením jako předvolby. Pro filtrování zobrazených objektů můžete využít štítky.