Detaily úlohy

Po vybrání možnosti Zobrazit detaily nad konkrétní úlohou se zobrazí obrazovka, na které jsou informace dostupné na následujících záložkách:

Souhrn

Na této záložce naleznete souhrnné informace o nastavení úlohy.

Provedení

Na záložce Provedení jsou k dispozici výsledky spuštění úlohy. Výsledky si v případě potřeby můžete filtrovat a omezit tak množství zobrazených dat.

Na záložce Provedení se zobrazuje seznam počítačů s daným výsledkem (vyhovující aplikovanému filtru). Pro dodatečné filtrování výsledků provedení podle stavu klikněte na tlačítko Přidat filtr:

Naplánováno - ano (spuštění klientské úlohy je naplánováno, ale zatím nebyla spuštěna na žádném cíli), ne (spuštění klientské úlohy bylo dokončeno).

Poslední stav: Žádný stav, Běží, Dokončeno, Neúspěšné

To znamená, že pokud si zobrazíte pouze neúspěšné provedení úlohy, uvidíte počítače, na kterých úloha selhala. Filtr můžete kdykoli změnit nebo se jednoduše vrátit na předchozí obrazovku a zobrazit si počítače vyhovující jinému stavu.

Kliknutím na konkrétní záznam a vybrání možnosti Historie z kontextového menu si zobrazíte detailní informace o provedení klientské úlohy zahrnující Výskyt, Stav, Průběh a Chybovou zprávu (pokud je dostupná). Po kliknutí na název nebo popis počítače se zobrazí kontextové menu počítače, ze kterého si můžete rychle zobrazit detaily počítače, případně na něj spustit jinou úlohu. Pro provedení akce na více počítačích použijte zaškrtávací pole, a po provedení výběru klikněte na tlačítko Akce.

ct_drill_down_history

note

Poznámka

Pokud v historii provedení úlohy nevidíte žádný záznam, ujistěte se, že nemáte aktivní filtr pro časový výskyt, který by omezoval zobrazení položek na krátké časové období.

Pokud máte klientské stanici nainstalovanou starší verzi ESET produktu, zobrazí se informace: Úloha byla doručena spravovanému produktu.

Podmínky spuštění

Záložka Podmínky spuštění je dostupná pouze v případě klientských úloh a naleznete zde seznam všech podmínek spuštění pro danou úlohu. Pro jejich správu klikněte na podmínku spuštění a vyberte si jednu z možností:

edit_default Změnit…

Kliknutím upravíte konkrétní podmínku spuštění.

restart_default Okamžitě spustit znovu

Po kliknutí znovu spustíte klientskou úlohu se stejnou podmínkou spuštění, tedy nad stejným cílem a se stejnými parametry.

delete_default Odstranit…

Kliknutím odstraníte vybranou podmínku spuštění. Pro odstranění více podmínek spuštění použijte zaškrtávací pole, a po provedení výběru klikněte na tlačítko Odstranit.

duplicate_default Duplikovat…

Po kliknutí vytvoříte kopii podmínky spuštění se stejnými parametry. Vyžadován je pouze nový název.

tasks_ct_details_triggers