Certifikační autority

V této části můžete spravovat certifikační autority. Pokud používáte více certifikačních autorit, můžete je filtrovat a rychle najít autoritu, se kterou chcete pracovat.

note

Poznámka

Přístup k certifikačním autoritám a certifikátům je zajištěn prostřednictvím stejného oprávnění. Certifikáty and certifikační autority jsou vytvořeny v průběhu instalace, proto jsou automaticky umístěny ve statické skupině Všechna zařízení a má k nim přístup standardně pouze administrátor. Pro více informací přejděte do kapitoly seznam oprávnění.

Pro správu vybrané certifikační autority klikněte na tlačítko Akce:

add_new_defaultNová…vytvoří novou certifikační autoritu

icon_tags Štítky – Pomocí této možnosti můžete přiřadit, odebrat, vytvořit nebo odstranit štítky.

edit_defaultZměnit – kliknutím upravíte popis certifikační autority.

audit_log Audit log – kliknutím si zobrazíte Audit log pro vybranou položku.

delete_default Odstranit – kliknutím odstraníte vybranou certifikační autoritu.

import_default Importovat veřejný klíč

export_defaultExportovat veřejný klíč

move_default Přístup skupiny – pomocí této možnosti můžete přesunout certifikační autoritu do jiné statické skupiny, aby k ní měli přístup další uživatelé.

Přizpůsobení filtrů a rozložení

Web Console si můžete přizpůsobit svým potřebám:

Správa postranního panelu a hlavní tabulky zobrazující data.

Přidáním filtrů a jejich uložením jako předvolby. Pro filtrování zobrazených objektů můžete využít štítky.

example

Příklad

Jak rozdělit přístup k certifikačním autoritám a certifikátům

Pokud chcete Filipovi přidělit oprávnění pro přístup k certifikátům, ale nechcete, aby mohl pracovat s ESET PROTECT certifikační autoritou:

1.Vytvořte novou statickou skupinu s názvem Certifikáty.

2.Vytvořte novou sadu oprávnění.

a.Pojmenujte ji Oprávnění pro certifikáty.

b.V sekci Statické skupiny vyberte skupinu Certifikáty.

c.V části Funkce vyberte Zápis u položky Certifikáty.

d.V sekci Uživatelé klikněte na icon_expandNativní uživatele, a vyberte Filipa.

e.Sadu oprávnění uložte kliknutím na tlačítko Dokončit.

3.Přesuňte certifikáty ze statické skupiny Všechna zařízení do skupiny Certifikáty:

a.V hlavním menu Web Console přejděte do sekce Další > Klientské certifikáty.

b.Pomocí checkbox_ok vyberte certifikáty, které chcete přesunout.

c.Klikněte na tlačítko Akce > move_default Přístup skupiny, vyberte vytvořenou skupinu Certifikáty a akci dokončete kliknutím na tlačítko OK.

Filip nyní může pracovat s certifikáty a používat je. Certifikační autority jsou stále bezpečně uloženy a Filip k nim nemá přístup. Certifikační autority nemůže použít k vystavování nových certifikátů, protože jsou bezpečně uloženy ve statické skupině Všechna zařízení, do níž nemá Filip přístup.