ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Master pre klonovanie

Po kliknutí na možnosť Virtualizácia > Označiť ako master pre klonovaniepodrobnostiach o počítači sa zobrazí nasledujúce oznámenie:

master_for_cloning

Pred vytvorením fondu VDI vyberte jednu z možností Spracovania identity klonovaných počítačov:

Porovnať s existujúcimi počítačmi – pozrite si podrobnosti o možnosti Vždy porovnať s existujúcim počítačom.

Vytvoriť nové počítače – pozrite si podrobnosti o možnosti Vždy vytvoriť nový počítač.


note

Ak chcete nájsť počítače označené ako Master pre klonovanie, prejdite do sekcie Počítače, kliknite na Pridať filter, vyberte Master pre klonovanie a označte políčko vedľa filtra Master pre klonovanie.

Nastavenia Mastera pre klonovanie môžete neskôr zmeniť v podrobnostiach počítača:

Nastavenia upravíte kliknutím na ikonu ozubeného kolieska gear_icon na dlaždici Virtualizácia.

Nastavenia zrušíte kliknutím na položku Virtualizácia > Zrušiť označenie ako master pre klonovanie.

Pokročilé nastavenia

1.Prostredie VDI – vyberte typ prostredia VDI, aby sa mohli automaticky vyplniť nastavenia potrebné pre dané prostredie:

Virtuálne počítače Citrix MCS/PVS Gen1

Virtuálne počítače Citrix PVS Gen2

Prepojené klony VMware Horizon

Okamžité klony VMware Horizon

SCCM

Ostatné

2.Domáca skupina klonovaných počítačov – zvoľte statickú skupinu, aby ste zúžili výber zariadení, pri ktorých chcete nastaviť obnovenie identity. Vybraná statická skupina sa bude takisto používať ako cieľ pre novovytvorené virtuálne počítače.

3.Dodatočné nastavenia:

Povoliť obnovenie identity počítača len na základe FQDN – označením tejto možnosti povolíte obnovenie identity počítača na základe FQDN (úplný názov domény), ak sú hardvérové atribúty klonovaných počítačov vygenerovaných infraštruktúrou VDI nespoľahlivé pre proces obnovenia.

Pozdržať vytvorenie a obnovenie identity počítača, pokým nenastane zhoda s pomenovacím vzorcom – označte túto možnosť, ak chcete zaistiť, aby sa názov klonovaného počítača zhodoval s niektorým zo zadaných pomenovacích vzorcov. Ak sa nenájde zhodný vzorec, vytvorenie a obnovenie identity počítača sa nedokončí.


note

Na základe vybraného prostredia VDI sa predvyplnia odporúčané nastavenia (môžu byť povinné alebo nedostupné).

4.Pomenovací vzorec pre klonované počítače – kliknite na tlačidlo Pridať nový a zadajte pomenovací vzorec na vyfiltrovanie zariadení.


important

Pomenovací vzorec VDI

ESET PROTECT On-Prem rozpoznáva iba klony s názvami, ktoré sa zhodujú s pomenovacím vzorcom nastaveným v prostredí VDI:

VMware – pomenovací vzorec VDI je povinný pre okamžité klony VMware. Pomenovací vzorec VDI musí mať špecifikovaný zástupný znak pre jedinečné číslo {n} vygenerované infraštruktúrou VDI, napríklad VM-instant-clone-{n}. Viac informácií o pomenovacích vzorcoch je k dispozícii v dokumentácii VMware.

Citrix – použite znak mriežky # v pomenovacej schéme katalógu zariadení, napríklad VM-office-##. Viac informácií o pomenovacej schéme je k dispozícii v dokumentácii Citrix.

5.Kliknite na Vybrať a zvoľte možnosť Domáca skupina klonovaných počítačov – vyberte príslušnú statickú skupinu ako domácu skupinu pre zariadenia zodpovedajúce pomenovaciemu vzorcu VDI.

6.Kliknite na Pridať nové pre pridanie ďalších pomenovacích vzorcov VDI a domácich skupín.

7.Kliknite na Uložiť.


note

Ak chcete nájsť počítače označené ako Master pre klonovanie, prejdite do sekcie Počítače, kliknite na Pridať filter, vyberte Master pre klonovanie a označte políčko vedľa filtra Master pre klonovanie.

Nastavenia Mastera pre klonovanie môžete neskôr zmeniť v podrobnostiach počítača:

Nastavenia upravíte kliknutím na ikonu ozubeného kolieska gear_icon na dlaždici Virtualizácia.

Nastavenia zrušíte kliknutím na položku Virtualizácia > Zrušiť označenie ako master pre klonovanie.

Riešenie problémov

V prípade problémov s VDI klonmi postupujte podľa krokov v tomto článku.