ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Nastavenia používateľa

V tejto časti môžete upravovať používateľské nastavenia. Kliknutím na Používateľský účet v pravom hornom rohu ESET PROTECT Web Console (naľavo od tlačidla Odhlásenie) zobrazíte všetkých aktívnych používateľov. Do ESET PROTECT Web Console môžete byť prihlásený z rôznych webových prehliadačov, počítačov alebo mobilných zariadení súčasne. Tu uvidíte všetky svoje aktuálne relácie.


note

Používateľské nastavenia sa vzťahujú iba na používateľa, ktorý je aktuálne prihlásený.

Nastavenia motívu

Môžete zvoliť motív, v ktorom sa bude zobrazovať ESET PROTECT On-Prem:

Svetlý (predvolené)

Tmavý

Motív operačného systému – farebný motív webovej konzoly sa nastaví podľa motívu operačného systému.

Motív si môžete vybrať v roletovom menu:

user_settings_theme

Zvolené tmavé alebo svetlé zobrazenie zostane aktívne aj po odhlásení a opätovnom prihlásení do Web Console.

Nastavenia času


note

Každý používateľ môže v rámci ESET PROTECT Web Console používať vlastné nastavenia času. Preferované nastavenia času konkrétneho používateľa sa aplikujú pre daného používateľa bez ohľadu na to, odkiaľ sa do ESET PROTECT Web Console prihlasuje.

Všetky informácie sú v rámci nástroja ESET PROTECT On-Prem uchovávané interne s využitím časového štandardu UTC (Coordinated Universal Time). Čas je z UTC formátu automaticky konvertovaný na časové pásmo používané nástrojom ESET PROTECT Web Console (pričom ohľad sa berie aj na letný čas). ESET PROTECT Web Console zobrazuje lokálny čas systému, kde je konzola ESET PROTECT Web Console spustená (nezobrazuje UTC). Nastavenie času zobrazeného v ESET PROTECT Web Console môžete tiež zmeniť manuálne podľa svojich požiadaviek.

Ak chcete prepísať predvolené nastavenie Použiť miestny čas prehliadača, zvoľte možnosť Vybrať manuálne, následne manuálne zadajte časové pásmo konzoly a zvoľte, či sa má používať letný čas.

time_zone01


important

V niektorých prípadoch môže byť k dispozícii aj možnosť použiť iné časové pásmo. Pri konfigurácii spúšťača sa predvolene používa časové pásmo, v ktorom sa nachádza ESET PROTECT Web Console. Označením možnosti Použiť miestny čas cieľa sa na vykonanie úlohy použije miestny čas cieľového zariadenia namiesto časového pásma, v ktorom je ESET PROTECT Web Console.

Kliknite na Uložiť nastavenia času pre potvrdenie zmien.

Uložený stav používateľa

Uložený stav používateľského rozhrania môžete obnoviť kliknutím na možnosť Obnoviť uložený stav používateľa. Týka sa to prehliadky produktu ESET PROTECT On-Prem, veľkosti stĺpcov tabuľky, zapamätaných filtrov, pripnutých ponúk atď.

reset_stored_user_data

Zapamätané zariadenia

Zabudnúť zapamätané zariadenia – vyžadovanie dvojúrovňového overovania aktuálneho používateľa na zapamätaných zariadeniach.

Aktívne relácie

Informácie o všetkých aktívnych reláciách aktuálneho používateľa obsahujú:

Prihlasovacie meno aktuálneho používateľa.

Podrobnosti o počítači, z ktorého používateľ pristupuje do Web Console – webový prehliadač a operačný systém.

IP adresa klientskeho počítača alebo zariadenia, z ktorého sa používateľ pripája do ESET PROTECT Web Console. IP adresa webového servera, na ktorom beží ESET PROTECT Web Console, je zobrazená v hranatých zátvorkách. V prípade, že je nástroj ESET PROTECT Web Console spustený na rovnakom počítači ako ESET PROTECT Server, v zátvorke bude uvedené cez 127.0.0.1.

Dátum a čas prihlásenia používateľa.

Jazyk zvolený pre ESET PROTECT Web Console.

active_sessions

Aktuálna relácia je označená ako Táto relácia. Ak chcete aktívnu reláciu ukončiť, kliknite na možnosť Prerušiť.