ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Príklady obmedzovania

Nasledujúce príklady znázorňujú, ako sú podmienky pre potlačenie aktivácie spúšťača (T1, T2, S1, S2, S3) kombinované a vyhodnocované.


note

„Impulz“ na aktiváciu spúšťača (zvaný aj „tik“) predstavuje výskyt určitej udalosti, ktorá môže vyvolať aktivovanie spúšťača. „T“ označuje časové podmienky a „S“ štatistické podmienky. „S3“ predstavuje kritériá protokolu udalostí.

S1: Kritérium pre počet výskytov (povoliť každý tretí impulz)

Čas

00

01

02

03

04

05

06

Spúšťač je zmenený

07

08

09

10

11

12

13

14

15

Impulzy

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

 

x

x

 

x

 

x

S1

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

S2: Kritérium pre počet výskytov počas stanoveného časového intervalu (povoliť, ak sa vyskytnú 3 impulzy v priebehu 4 sekúnd)

Čas

00

01

02

03

04

05

06

Spúšťač je zmenený

07

08

09

10

11

12

13

Impulzy

x

 

x

x

x

x

 

 

x

 

x

 

x

x

x

S2

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

S3: Kritérium pre unikátne hodnoty symbolov (povoliť, ak sa vyskytnú po sebe tri rozdielne hodnoty)

Čas

00

01

02

03

04

05

06

Spúšťač je zmenený

07

08

09

10

11

12

13

Hodnota

A

B

B

C

D

G

H

 

J

K

n/a

L

M

N

N

S3

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

S3: Kritérium pre unikátne hodnoty symbolov (povoliť, ak sa od posledného impulzu vyskytnú tri rozdielne hodnoty)

Čas

00

01

02

03

04

05

06

07

Spúšťač je zmenený

08

09

10

11

12

13

14

Hodnota

A

B

B

C

D

G

H

I

 

J

K

n/a

L

M

N

N

S3

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

T1: Povoliť impulzy na aktiváciu spúšťača počas stanoveného časového obdobia (každý deň od 8:10 počas 60 sekúnd)

Čas

8:09:50

8:09:59

8:10:00

8:10:01

Spúšťač je zmenený

8:10:59

8:11:00

8:11:01

Impulzy

x

x

x

x

 

x

x

x

T1

 

 

1

1

 

1

 

 

Toto kritérium nemá žiadny stav, preto zmeny spúšťača nemajú vplyv na výsledok.

T2: Povoliť jeden impulz počas stanoveného časového obdobia (povoliť maximálne raz počas každých 5 sekúnd)

Čas

00

01

02

03

04

05

06

Spúšťač je zmenený

07

08

09

10

11

12

13

Impulzy

x

 

x

x

x

x

 

 

x

 

x

 

x

x

x

T2

1

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

Kombinácia S1 + S2

S1: každý piaty impulz

S2: 3 impulzy počas 4 sekúnd

Čas

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

Impulzy

x

x

x

x

x

 

x

x

x

 

 

x

 

x

x

 

 

S1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

S2

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Výsledok

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Výsledok je vyhodnotený ako: S1 (logický operátor OR) S2

Kombinácia S1 + T1

S1: povoliť každý tretí impulz

T1: povoliť každý deň od 8:08 počas 60 sekúnd

Čas

8:07:50

8:07:51

8:07:52

8:07:53

8:08:10

8:08:11

8:08:19

8:08:54

8:08:55

8:09:01

Impulzy

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

S1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

T1

 

 

 

 

1

1

1

1

1

 

Výsledok

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

Výsledok je vyhodnotený ako: S1 (logický operátor AND) T1

Kombinácia S2 + T1

S2: 3 impulzy počas 10 sekúnd

T1: povoliť každý deň od 8:08 počas 60 sekúnd

Čas

8:07:50

8:07:51

8:07:52

8:07:53

8:08:10

8:08:11

8:08:19

8:08:54

8:08:55

8:09:01

Impulzy

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

S2

 

 

1

1

 

 

1

 

 

1

T1

 

 

 

 

1

1

1

1

1

 

Výsledok

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Výsledok je vyhodnotený ako: S2 (logický operátor AND) T1

Stav podmienky S2 je vynulovaný iba v prípade, že je celkový výsledok rovný 1.

Kombinácia S2 + T2

S2: 3 impulzy počas 10 sekúnd

T2: povoliť maximálne raz počas každých 20 sekúnd

Čas

00

01

02

03

04

05

06

07

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Impulzy

x

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

S2

 

 

1

 

 

1

1

1

 

 

 

1

1

1

1

1

 

 

T2

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Výsledok

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Výsledok je vyhodnotený ako: S2 (logický operátor AND) T2

Stav podmienky S2 je vynulovaný iba v prípade, že je celkový výsledok rovný 1.