ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Synchronizácia statickej skupiny – Linuxové počítače

Počítače s operačným systémom Linux vo Windows doméne nezobrazujú žiadny text vo vlastnostiach počítača v Active Directory Users and Computers (ADUC), je preto nutné zadať informácie manuálne.

Skontrolujte požiadavky servera a nasledujúce prerekvizity:

Počítače s operačným systémom Linux sa nachádzajú v Active Directory.

Doménový radič má nainštalovaný DNS server.

Je nainštalovaný nástroj ADSI Edit.

1.Otvorte príkazový riadok a spustite príkaz adsiedit.msc.

2.Prejdite do sekcie Action > Connect to. Zobrazí sa okno s nastaveniami pripojenia.

3.Kliknite na tlačidlo Select a well known Naming context.

4.Otvorte rozbaľovacie pole so zoznamom a vyberte možnosť Default naming context (predvolený názvový kontext).

5.Kliknite na OK. ADSI hodnota na ľavej strane by mala byť názvom vášho doménového radiča – Default naming context (váš doménový radič).

6.Kliknite na hodnotu ADSI a otvore jej podskupinu.

7.Kliknite na podskupinu a prejdite do časti CN (Common Name) alebo OU (Organizational Unit), kde sa zobrazujú počítače s operačným systémom Linux.

8.Kliknite na položku hostname pre konkrétne Linuxové počítače a v kontextovom menu vyberte možnosť Properties. Prejdite k parametru dNSHostName a kliknite na tlačidlo Edit.

9.Zmeňte hodnotu z not set na platný text (napr. ubuntu.TEST).

10. Kliknite na OK > OK. Otvorte ADUC a zobrazte vlastnosti konkrétneho Linuxového počítača – mal by tu byť zobrazený nový zadaný text.