ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Generovanie reportu

Vygenerovať report podľa šablóny reportu je možné niekoľkými spôsobmi:

Prejdite do ponuky Rýchle odkazy na hornom paneli a kliknite na možnosť Generovať report. Vyberte si zo zoznamu šablónu reportu a kliknite na Generovať teraz.

Kliknite na Reporty a prejdite na kartu Kategórie a šablóny. Vyberte šablónu reportu, z ktorej chcete vygenerovať report. Kliknite na ikonu ozubeného kolesa a následne kliknite na možnosť Upraviť, ak chcete vykonať zmeny v rámci šablóny.

oKliknutím na dlaždicu s reportmi môžete vygenerovať a zobraziť report v rozhraní ESET PROTECT Web Console. Po vygenerovaní reportu môžete kliknúť na Vygenerovať a stiahnuť a následne uložiť report v požadovanom formáte. Môžete si vybrať formát .pdf alebo .csv. CSV je vhodné len pre dáta tabuľky a používa ; (bodkočiarka) ako oddeľovač. Ak si report stiahnete vo formáte CSV a v stĺpci, kde by mal byť text, sa vám zobrazia čísla, pre správne zobrazenie vám odporúčame stiahnuť report vo formáte PDF.

Kliknite na Úlohy > Nová > add_new_defaultServerová úloha pre vytvorenie novej úlohy generovania reportu.

oÚloha bola vytvorená a je zobrazená v zozname Typy úloh. Označte túto úlohu a kliknite na možnosť Spustiť teraz v dolnej časti obrazovky. Úloha bude okamžite vykonaná.

oUpravte nastavenia (podľa návodu v sekcii Generovanie reportu) a kliknite na Dokončiť.


note

Ak kliknete na položku zobrazenú v reporte nachádzajúcom sa v rozhraní ESET PROTECT Web Console, zobrazí sa ďalšia ponuka s dodatočnými nastaveniami.

Šablóna reportu MDR

Šablóna reportu MDR predstavuje správu o bezpečnosti pre poskytovateľov služieb riadenej detekcie a reakcie (MDR).

Používateľ potrebuje mať na generovanie šablóny reportu MDR pridelený súbor povolení s prístupom k funkcionalite Komplexné reporty na úrovni správcu/posudzovateľa/vlastného nastavenia:

1.Kliknite na Reporty a prejdite na kartu Kategórie a šablóny.

2.V zozname vyberte Komplexné reporty a kliknite na dlaždicu Šablóna reportu MDR.

3.Kliknite na tlačidlo Vygenerovať a stiahnuť. Šablónu reportu MDR môžete vygenerovať len ako súbor .odt.

Na to, aby ste v šablóne reportu MDR mohli vidieť incidenty z nástroja ESET Inspect, potrebujete mať licenciu ESET Inspect On-Prem.