ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Priradenie politiky ku klientu

Ak chcete priradiť politiku ku klientskemu počítaču, kliknite na Politiky, vyberte politiku a kliknite na Akcie > Zobraziť podrobnosti > Priradené > Priradiť klienta(y).


important

Ak chcete priradiť všetky počítače v skupine, namiesto jednotlivých počítačov priraďte celú skupinu, aby ste predišli spomaleniu Web Console.

Vo Web Console sa zobrazí upozornenie, ak vyberiete vysoký počet počítačov.

admin_assign_policy

Vyberte cieľové počítače a kliknite na OK. Politika bude použitá pre všetky počítače, ktoré ste vybrali.

select_targets

Ak chcete zobraziť, ktoré klienty sú priradené ku konkrétnej politike, označte danú politiku a kliknite na kartu Priradený používateľovi.